uct
du lịch, tour du lich
Tên thủ tục hành chính:
Lĩnh vực:
Stt Lĩnh vực
1 Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
2 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
3 Thủ tục cấp phép quảng cáo Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
4 Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực Đất đai
5 Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai
6 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép). Lĩnh vực Đất đai
7 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do phòng QLĐT ký giấy phép theo ủy quyền của UBND Thành phố Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
8 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do UBND Thành phố ký giấy phép Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
9 Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở) Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
10 Cấp phép xây dựng điều chỉnh bổ sung Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 Go To 
 

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích