Thành ủy
du lịch, tour du lich
Thành ủy
(12/03/2015)
Thường trực Thành Ủy

Bí thư Thành ủy

Ông Trần Ánh
CQ: 0510 3861 510
NR: 0510 3861 020
DĐ: 0905193937
Email: anhdsvh@gmail.com

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Ông Lê Chơi

CQ : 0510 3863 985
  NR: 0510 3933 049
  DĐ: 0905 137965  

 

Chánh Văn phòng Thành ủy

Ông Tống Hà
CQ: 0510 3911 508
DĐ: 0989 226207
Email: tonghavptu@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
Bà Nguyễn Thị Thanh Lương
ĐT:0510 3911 508
DĐ: 
0905.553.867
Email: thanhluonghoian@gmail.com

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích