du lịch, tour du lich
Hội đồng nhân dân

Hội đồng Nhân dân

29/12/2014
Thường trực HĐND Thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: TRẦN ÁNH 
CQ: 05103.861490
NR: 0510 3861 020
DĐ: 0905.193937
Email: anhdsvh@gmail.com

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: NGUYỄN VĂN VINH
Điện thoại cơ quan: 05103. 3861317
Điện thoại di động: 
0905.119519 

Email: vanvinhha68@gmail.com

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: PHAN NGỌC NHƠN KIỆT
Điện thoại cơ quan: 05103. 3861277
Điện thoại di động: 0983861085

Email: kiethdnd@gmail.com

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016– 2021
Trưởng ban - Bà: HUỲNH THỊ KIM DUNG
Điện thoại cơ quan: 05103. 3915767
Điện thoại di động: 0935622521

Email: dunghdnd11@yahoo.com

Phó Trưởng ban - Ông: ĐINH PHÚ ĐÔNG
Điện thoại cơ quan: 05103.920241 
Điện thoại di động: 0913.419894
Email:dinhphudong@gmail.com

Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
Ông Nguyễn Đức Chung - ĐT: 0983.178007
Bà Trần Thị Thu Hòa -  ĐT: 0989 227759
Bà Phạm Thị Kim Loan - ĐT: 01638.536183
Bà Trần Thị Cẩm Nhung - ĐT: 0905.142104
Ông Quảng Văn Quý -  ĐT: 0905. 662739


Ban Pháp chế HĐND thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016-2021
Trưởng ban - Ông Đinh Cao Thắng
Điện thoại cơ quan: 05103. 3915767
Điện thoại di động: 
0905.860737

Email:thangbtcc77@gmail.com

Phó Trưởng ban - Ông VƯƠNG QUỐC HÒA

Điện thoại cơ quan: 05103.911556
Điện thoại di động: 0905.163562

Email: hoavuongquoc70@gmail.com

Các thành viên Ban Pháp chế HĐND

Bà Phan Thị Thái Bình -     ĐT: 0935.502547

 Bà Tống Thị Bình - ĐT: 0914.690009

 Ông Bùi Văn Dũng - ĐT: 0988.620700

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - ĐT: 0906.438619

Bà Nguyễn Thị Vân - ĐT: 0905.250058

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố - Ông: BÙI VĂN DŨNG

Điện thoại cơ quan: 05103.914829
Điện thoại di động: 
0988.620700

Email: 

Trưởng đoàn Thư ký HĐND Thành phố - Ông: NGUYỄN MINH LÝ

Điện thoại cơ quan: 05103.914829
Điện thoại di động: 0982.933107

Email: minhlyha@gmail.com

Văn bản mới

tra cuu van ban
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích