uct
du lịch, tour du lich
Hội đồng nhân dân

Hội đồng Nhân dân

29/12/2014
Thường trực HĐND Thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: TRẦN ÁNH 
CQ: 05103.861490
NR: 0510 3861 020
DĐ: 0905.193937
Email: anhdsvh@gmail.com

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: NGUYỄN VĂN VINH
Điện thoại cơ quan: 05103. 3861317
Điện thoại di động: 
0905.119519 

Email: vanvinhha68@gmail.com

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: PHAN NGỌC NHƠN KIỆT
Điện thoại cơ quan: 05103. 3861277
Điện thoại di động: 0983861085

Email: kiethdnd@gmail.com

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016– 2021
Trưởng ban - Bà: HUỲNH THỊ KIM DUNG
Điện thoại cơ quan: 05103. 3915767
Điện thoại di động: 0935622521

Email: dunghdnd11@yahoo.com

Phó Trưởng ban - Ông: ĐINH PHÚ ĐÔNG
Điện thoại cơ quan: 05103.920241 
Điện thoại di động: 0913.419894
Email:dinhphudong@gmail.com

Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
Ông Nguyễn Đức Chung - ĐT: 0983.178007
Bà Trần Thị Thu Hòa -  ĐT: 0989 227759
Bà Phạm Thị Kim Loan - ĐT: 01638.536183
Bà Trần Thị Cẩm Nhung - ĐT: 0905.142104
Ông Quảng Văn Quý -  ĐT: 0905. 662739


Ban Pháp chế HĐND thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016-2021
Trưởng ban - Ông Đinh Cao Thắng
Điện thoại cơ quan: 05103. 3915767
Điện thoại di động: 
0905.860737

Email:thangbtcc77@gmail.com

Phó Trưởng ban - Ông VƯƠNG QUỐC HÒA

Điện thoại cơ quan: 05103.911556
Điện thoại di động: 0905.163562

Email: hoavuongquoc70@gmail.com

Các thành viên Ban Pháp chế HĐND

Bà Phan Thị Thái Bình -     ĐT: 0935.502547

 Bà Tống Thị Bình - ĐT: 0914.690009

 Ông Bùi Văn Dũng - ĐT: 0988.620700

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - ĐT: 0906.438619

Bà Nguyễn Thị Vân - ĐT: 0905.250058

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố - Ông: BÙI VĂN DŨNG

Điện thoại cơ quan: 05103.914829
Điện thoại di động: 
0988.620700

Email: 

Trưởng đoàn Thư ký HĐND Thành phố - Ông: NGUYỄN MINH LÝ

Điện thoại cơ quan: 05103.914829
Điện thoại di động: 0982.933107

Email: minhlyha@gmail.com

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích