356 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 6142/UBND-NC Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành pháp luật
Xem trước
An ninh trật tự 09/11/2017
2 6211/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2018
Xem trước
Hành chính 10/11/2017
3 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải
Xem trước
24/01/2017
4 49/2016/TT-BGTVT về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Xem trước
30/12/2016
5 02/2017/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Xem trước
17/01/2017
6 43/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
Xem trước
25/01/2017
7 46/2016/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
Xem trước
26/12/2016
8 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
Xem trước
26/12/2016
9 87/QÐ-BTTTT ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT năm 2016
Xem trước
24/01/2017
10 04/2017/QÐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phản dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Xem trước
06/03/2017
11 676/QÐ-BCT về phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Xem trước
13/02/2017
12 329/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Xem trước
26/12/2016
13 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Xem trước
25/01/2017
14 04/2017/NÐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
Xem trước
16/01/2017
15 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Xem trước
15/11/2016
16 267/2016/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Xem trước
14/11/2016
17 348/2016/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”
Xem trước
30/12/2016
18 05/2017/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Xem trước
16/01/2016
19 07/2016/QÐ-KTNN Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Xem trước
14/12/2016
20 08/2016/QÐ-KTNN Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Xem trước
23/12/2016
Trang 1 trên tổng số 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường