427 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 131/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Xem trước
Hành chính 15/12/2017
2 131/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Xem trước
Hành chính 15/12/2017
3 131/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
Xem trước
Hành chính 15/12/2017
4 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Xem trước
Hành chính 15/12/2017
5 157/2017/NÐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
Xem trước
Hành chính 27/12/2017
6 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Xem trước
Hành chính 15/12/2017
7 51/2017/TT-BTNMT bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Xem trước
Hành chính 30/11/2017
8 149/2017/NÐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
Xem trước
Hành chính 26/12/2017
9 29/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini
Xem trước
Hành chính 20/12/2017
10 103/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020
Xem trước
Hành chính 05/10/2017
11 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Xem trước
Hành chính 21/11/2017
12 140/2017/NÐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Xem trước
Hành chính 21/11/2017
13 19/2016/TT-BTNMT ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Xem trước
Hành chính 24/08/2016
14 2518/QÐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Xem trước
Hành chính 17/10/2017
15 49/2017/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thuỷ nội địa
Xem trước
Hành chính 15/12/2017
16 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữa ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Xem trước
Hành chính 19/12/2017
17 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Xem trước
Hành chính 28/09/2017
18 15/2017/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
Xem trước
Hành chính 05/12/2017
19 139/2017/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
Xem trước
Hành chính 27/11/2017
20 142/2017/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Xem trước
Hành chính 11/12/2017
Trang 1 trên tổng số 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường