uct
du lịch, tour du lich
476 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 54/QÐ-UBND Thành lập Tổ công tác giúp cho BCĐ phòng chống dịch
Xem trước
13/03/2020
2 48/TB-UBND Tạm ngừng đón khách tham quan tại Khu DTLSVH rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm tham quan khác trên địa bàn xã Cẩm Thanh
Xem trước
Du lịch 11/03/2020
3 83/TB-UBND Nội dung kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút - corana gây ra
Xem trước
Hành chính 11/03/2020
4 245/QÐ-UBND Thành lập các Tổ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút coroana gây ra
Xem trước
Y tế 11/03/2020
5 649/UBND Tăng cường cung cấp thông tin liên quan đến dịch Covid - 19
Xem trước
Y tế 11/03/2020
6 653/UBND Tạm dừng các hoạt động trong Khu phố cổ
Xem trước
Văn hóa thông tin 12/03/2020
7 658/UBND Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid - 19
Xem trước
Y tế 12/03/2020
8 667/UBND Khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các cở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
Xem trước
Y tế 13/03/2020
9 251/QÐ-UBND Thành lập Tổ phản ứng nhanh về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút - Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hội An
Xem trước
Y tế 12/03/2020
10 86/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp bàn, xác định các trường hợp tiếp xúc gần để triển khai biện pháp cách ly y tế theo quy định
Xem trước
Y tế 12/03/2020
11 1299/QÐ-TTg Phê duyệt Đề án: Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
Xem trước
Hành chính 03/10/2018
12 1256/QÐ-BTTTT Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đầu tư BOT
Xem trước
Thông tin - Truyền thông 27/08/2018
13 4583/UBND-KGVX Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
Xem trước
Giáo dục - Đào tạo 16/08/2018
14 4629/KH-UBND Thực hiện dự án " Đấu tranh phòng chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên..."
Xem trước
Chính sách xã hội 20/08/2018
15 16/NQ-HÐND Mức chi cho gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương độc lập
Xem trước
Chính sách xã hội 19/07/2018
16 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp
Xem trước
Hành chính 15/11/2017
17 2034/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch, chuyển đổi, mở rộng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia 9001:2015
Xem trước
Hành chính 03/07/2018
18 712/QÐ-TTG Ban hành chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
Xem trước
Chính sách xã hội 12/06/2018
19 3827/QÐ-BKHCN phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
Xem trước
Hành chính 29/12/2017
20 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Xem trước
Hành chính 27/02/2018
Trang 1 trên tổng số 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường