uct
du lịch, tour du lich
466 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 1299/QÐ-TTg Phê duyệt Đề án: Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
Xem trước
Hành chính 03/10/2018
2 1256/QÐ-BTTTT Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đầu tư BOT
Xem trước
Thông tin - Truyền thông 27/08/2018
3 4583/UBND-KGVX Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
Xem trước
Giáo dục - Đào tạo 16/08/2018
4 4629/KH-UBND Thực hiện dự án " Đấu tranh phòng chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên..."
Xem trước
Chính sách xã hội 20/08/2018
5 16/NQ-HÐND Mức chi cho gia đình có nhiều Liệt sĩ được tặng Huân chương độc lập
Xem trước
Chính sách xã hội 19/07/2018
6 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp
Xem trước
Hành chính 15/11/2017
7 2034/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch, chuyển đổi, mở rộng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia 9001:2015
Xem trước
Hành chính 03/07/2018
8 712/QÐ-TTG Ban hành chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
Xem trước
Chính sách xã hội 12/06/2018
9 3827/QÐ-BKHCN phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
Xem trước
Hành chính 29/12/2017
10 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
Xem trước
Hành chính 27/02/2018
11 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
Xem trước
Hành chính 27/02/2018
12 28/2018/NÐ-CP quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Xem trước
Hành chính 01/03/2018
13 241/QÐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội
Xem trước
Hành chính 23/02/2018
14 590/QÐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018
Xem trước
Hành chính 21/02/2018
15 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
Xem trước
Hành chính 09/02/2018
16 16/NQ-CP việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
Xem trước
Hành chính 27/02/2018
17 27/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Xem trước
Hành chính 01/03/2018
18 25/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Xem trước
Hành chính 28/02/2018
19 12/2018/QÐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Xem trước
Hành chính 06/03/2018
20 12/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Xem trước
Hành chính 30/01/2018
Trang 1 trên tổng số 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường