du lịch, tour du lich
UBND các xã, phường

Ủy ban nhân xã-phường

29/12/2014
Thông tin liên lạc của các lãnh đạo UBND xã, phường

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH AN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Trần Vũ -  DĐ: 0983321863
Phó Chủ tịch UBND - Ông Tạ Ngọc Ánh - ĐT: 0905747743
ĐT: 3861.223

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM AN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Lê Tấn Việt - ĐT:0905 440315
Phó Chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Văn Quang - ĐT:
0905 233412
Phó Chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Thành Công - ĐT:0935 502529 
ĐT: 3927360

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM PHÔ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Tấn Cường - ĐT:0905 060665
Phó Chủ tịch UBND - Bà Trần Thị Hải Châu - 0905636807
ĐT: 3864643

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM CHÂU
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Lương Sơn - ĐT: 0905 247074
Phó Chủ tịch UBND - Bà Nguyễn Thị Hồng - 
0905 192701
ĐT:3863341

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN PHONG
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Lương Hồng Linh - 0121 368 1041
Phó chủ tịch UBND - Ông Trần Minh Hà - 0983 007 992
ĐT:861.225

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ĐẠI
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Công Sỹ - ĐT: 0914 245601
Phó chủ tịch UBND - Ông 
Phó chủ tịch UBND - Bà Phan Thị Thái Hòa - ĐT: 0973 656081
ĐT: 3927.007

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Mới ĐT: 0905 357 248
Phó chủ tịch UBND - Ông Đinh Hoa - ĐT: 0127 8737965
ĐT:3864.769

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH HÀ
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Văn Tú - ĐT: 0905 652477
Phó chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Văn Nhật - ĐT: 0935 071 371
ĐT:3864040

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM NAM
Chủ tịch UBND - Ông Phạm Kiêu - ĐT: 0935 807909
Phó chủ tịch UBND - Ông Phạm Công Định - ĐT: 0906 478909
ĐT:3936376

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Thanh - ĐT: 0914 162220
Phó chủ tịch UBND - Ông Bùi Minh Thuận - ĐT: 
0906 545549
Phó chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Hùng Linh - ĐT: 
ĐT:3861420

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM KIM
Chủ tịch: Ông Phan Trọng Nhân - ĐT: 0905 323059
Phó chủ tịch: Ông Lê Duy Vinh - ĐT: 
0982 160700
ĐT:3934244

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HÀ
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Mai Kim Phương - ĐT: 0989 932682
Phó chủ tịch UBND - Ông Mai Thanh Hùng - ĐT: 0989 397512

ĐT:0235 3861295

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HIỆP
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Văn An - 0987 128876
Phó chủ tịch UBND Phạm Thị Mỹ Hương -  ĐT: 0169 5845899
Phó chủ tịch UBND - Ông Mai Quốc Bảo - ĐT: 0905 725326
ĐT:3861191

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích