uct
du lịch, tour du lich
UBND các xã, phường

Ủy ban nhân xã-phường

29/12/2014
Thông tin liên lạc của các lãnh đạo UBND xã, phường

1. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH AN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Trần Vũ - ĐT: 0983 321 863
Phó Chủ tịch UBND - Ông Tạ Ngọc Ánh - ĐT: 0905 747 743
Phó Chủ tịch UBND - Ông Đặng Xuân Cảnh - ĐT: 0905 188 136
Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ông Lê Ngọc Anh - 0974 159 109
Phó Chủ tịch HĐND - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - 0905 552 982
Bí thư Đảng ủy Minh An - Ông Lê Quang Trung - ĐT: 0914 057 212
Điện thoại: 0235.3 861 223

2. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM AN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Đinh Dũng - ĐT: 0935 617 108
Phó Chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Thành Công - ĐT: 0935 502 529
Phó Chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Tuấn Anh - ĐT: 0905 743 779
Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Bí thư Đảng ủy - Ông Nguyễn Đình Hùng - ĐT: 0914 149 950
Phó chủ tịch HĐND - Ông Nguyễn Minh Hải - ĐT: 0983 277 655 
Điện thoại: 0235.3 927 360

3. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM PHÔ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Trần Thanh Hải - ĐT: 0935 614 048
Phó Chủ tịch UBND - Bà Trần Thị Hải Châu - ĐT: 0905 636 806
Phó Chủ tịch UBND - Ông Ngô Nguyên Thọ - ĐT: 0905 137 592
Bí thư Đảng ủy Cẩm Phô - Ông Nguyễn Tấn Cường - ĐT: 0948 157 868
ĐT: 0235.3 864 643

4. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM CHÂU
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Bà Nguyễn Thị Hồng - ĐT:  0905 192 701
Phó Chủ tịch UBND - Ông Phan Thanh Dũng - ĐT: 0914 026 127
Phó Chủ tịch UBND - Ông Bùi Đức Quang - ĐT: 0905 776 420
Bí thư Đảng ủy Cẩm Châu - Ông Lương Sơn - ĐT: 0905 247 074
Điện thoại: 0235.3 863 341

5. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN PHONG
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Lương Hồng Linh - 0793 681 041
Phó chủ tịch UBND - Ông Trần Minh Hà - 0983 007 992
Bí thư Đảng ủy Sơn Phong - Bà Trần Thị Cẩm Nhung - ĐT: 0905 142 104
Điện thoại: 0235.3 861 225

6. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ĐẠI
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Công Sỹ - ĐT: 0914 245 601
Phó chủ tịch UBND - Bà Phan Thị Thái Hòa - ĐT: 0905 639 469
Phó chủ tịch UBND - Ông Ngô Xuân Đông - ĐT: 0935 787 225
Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ông Dương Văn Sáu - ĐT: 0988 859 487
Phó chủ tịch HĐND - Ông Võ Xí - ĐT: 0905 652 150
Bí thư Đảng ủy Cửa Đại - Ông Nguyễn Sinh - ĐT: 0905 017 502
Điện thoại: 0235.3 927 007

7. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Đinh Hoa - ĐT: 0818 737 965
Phó chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Tất Thắng - ĐT: 0983 044 909
Bí thư Đảng ủy Tân An - Ông Trần Lộc - ĐT: 0917 986 620
Điện thoại: 0235.3 864 769

8. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH HÀ
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Văn Nhật - ĐT: 0935 071 371
Phó chủ tịch UBND - Ông Trương Hướng - ĐT: 0935 031 553
Phó chủ tịch UBND - Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - ĐT: 0905 985 090
Bí thư Đảng ủy Thanh Hà - Ông Nguyễn Văn Tú - ĐT: 0905 652 477
Điện thoại: 0235.3 864 040

9. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM NAM
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Phạm Công Định - ĐT: 0906 478 909
Phó Chủ tịch UBND - Bà Huỳnh Phạm Thùy Lan - ĐT: 0935 716 783
Bí thư Đảng ủy Cẩm Nam - Ông Trương Văn Trung - ĐT: 0905 504 016
Điện thoại: 0235.3 936 376

10. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Hùng Linh - ĐT: 0905 842 242
Phó chủ tịch UBND - Ông Bùi Minh Thuận - ĐT: 0906 545 549
Phó chủ tịch UBND - Bà Ngô Huyền Trân - ĐT: 0905 838 454
Bí thư Đảng ủy Cẩm Thanh - Bà Trần Thị Thu Hòa - ĐT: 0989 227 759
Điện thoại: 0235.3 861 420

11. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM KIM
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân - Ông Huỳnh Ngọc Hùng - ĐT: 0905 800 108
Phó Chủ tịch UBND - Bà Đỗ Thị Bích Thủy - ĐT: 0937 817 857
Bí thư Đảng ủy Cẩm Kim - Ông Phan Trọng Nhân - ĐT: 0905 323 059
Điện thoại: 0235.3 934 244

12. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HÀ
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Mai Kim Phương - ĐT: 0989 932 682
Phó chủ tịch UBND - Ông Mai Thanh Hùng - ĐT: 0989 397 512
Phó chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Thành Được - ĐT: 0932 524 232
Bí thư Đảng ủy Cẩm Hà - Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - ĐT: 0906 438 619
Điện thoại: 0235.3 861 295

13. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HIỆP
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Bà Phạm Thị Mỹ Hương -  ĐT: 0981 922 029
Phó chủ tịch UBND - Ông Mai Quốc Bảo - ĐT: 0905 725 326
Phó chủ tịch UBND - Ông Ngô Tấn Hùng - ĐT: 0982 010 016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ông Trần Thanh Hải - ĐT: 0986 504 283
Phó Chủ tịch HĐND - Ông Hồ Đức Lý - ĐT: 0987 443 822
Bí thư Đảng ủy Tân Hiệp - Ông Nguyễn Văn An - ĐT: 0987 128 876
Điện thoại: 0235.3 861 191

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích