uct
du lịch, tour du lich
Ủy ban nhân dân

Ủy ban Nhân dân

29/12/2014
Danh sách liên hệ

Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại cơ quan: 0235.861318
Điện thoại di động: 0913457477

Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại cơ quan: 0235.861246
Điện thoại di động: 0905 735 733

Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Văn Lanh

Điện thoại cơ quan: 0235.861246
Điện thoại di động: 
0983 004013

Email: vanlanhhoian@gmail.com

Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Minh Lý
Điện thoại cơ quan: 02353.3914829
Điện thoại di động: 0982 933 107

Chánh văn phòng HĐND-UBND - Ông Bùi Văn Dũng
Điện thoại cơ quan: 02353.3914829
Điện thoại di động
0988.62070

Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND - Bà Lê Thị Hồng Thảo

Điện thoại cơ quan: 02353.3914829
Điện thoại di động:

Ủy viên Ủy ban

Ông Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng CQQS Thành phố

Ông Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an Thành phố

Ông Trần Chương - Trưởng phòng QLĐT

Ông Bùi Văn Dũng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Ông Huỳnh Kim Sinh - Trưởng Phòng Nội Vụ

Ông Vương Quốc Hòa - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường

Ông Đinh Hùng - Trưởng Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Ông Lê Viết Phúc - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Mới - Chánh Thanh tra

 

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích