Công khai ngân sách
uct
du lịch, tour du lich
CÔNG DÂN > Công khai ngân sách
Tình hình thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
(20/11/2017)
Thực hiện Nghi quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2016của HĐNDThành phố về thu - chi NSNN năm 2017;
Trên cơ sở tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017,UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi NSNN ước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụcòn lại 6 tháng cuối năm 2017

UBND Thành phố

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2016 20/11/2017

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2016

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích