Các cơ quan thuộc tỉnh
uct
du lịch, tour du lich
Hệ thống chính trị > Các cơ quan thuộc tỉnh
Chi Cục Thuế
(20/08/2015)
Địa chỉ: 03 Lê Văn Hiến, Phường Tân An, Hội An
Số ĐT: 0510 3910 437
Email: ccthan.qna@gdt.gov.vn
Fax: 0510 3910 437
 
Trần Quang Mai
Chi cục Trưởng,
Bí thư Đảng ủy
 
 CQ: 0510 3910 638
 NR: 0510 3862 939
 DĐ: 0979 862939
 Email: tqmai.qna@gdt.gov.vn
 
 
Lê Thị Phú
Phó Chi cục Trưởng
 
 CQ: 0510 2212 235
 NR: 0510 3861 495
 DĐ: 0913 480934
 Email: ltphu.qna@gdt.gov.vn
 
Huỳnh Mạnh Hùng
Phó Chi cục Trưởng
 
 CQ: 0510 3861 408
 NR: 0510 3923 083
 DĐ: 0905 422405
 Email: hmhung.qna@gdt.gov.vn
 
 
Nguyễn Văn Mừng
Phó Chi cục Trưởng
 
 CQ: 0510 2212 253
 NR: 0510 3861 564
 DĐ: 0935 555355
 Email: nvmung.qna@gdt.gov.vn
 
 
Phạm Văn Thái
Phó Bí thư Đảng ủy
 
 CQ: 0510 3911 395
 NR:
 DĐ: 0904 131376
 Email:

 

Chi cục thuế Hội An

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Chi Cục thống kê 18/08/2015

Chi cục Thống kê thành phố chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế- xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ...

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích