Mua sắm công
uct
du lịch, tour du lich
CÔNG DÂN > Mua sắm công
Bán thanh lý tài sản nhà văn hóa thiếu nhi phường Minh An
(26/06/2015)
Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt giá trị thanh lý tài sản thu hồi Nhà Văn hóa thiếu nhi Hội An (dãy B).
Phòng Tài chính-Kế hoạch có kế hoạch bán trọn gói tài sản thanh lý vật tư thu hồi nhà Văn hóa thiếu nhi Hội An, phường Minh An, thành phố Hội An, với các nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá gồm: Toàn bộ vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình nhà văn hóa thiếu nhi Hội An (dãy B)

2. Giá khởi điểm: 29.888.000 đồng (Bằng chữ : Hai mươi chín triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng)

3. Địa điểm đấu giá: 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An

4. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: từ ngày  thông báo đến 16 giờ ngày 29/6/2015. Tại phòng Tài chính-Kế hoạch Hội An, số 03 Nguyễn Huệ, phường Minh An, tp Hội An.

5. Thời gian tổ chức bán: 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2015.

*Các  cá nhân, đơn vị có nguyện vọng tham gia mua tài sản có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và được mua một bộ Hồ sơ tài sản với giá là: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng Việt Nam) tại địa điểm trên.

 

 

Nơi nhận:                  

- như trên;

- UBND thành phố (b.cáo);

- Lưu VT, XDCB(q).

 

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Đào

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích