Thông tin cần biết
uct
du lịch, tour du lich
CÔNG DÂN > Thông tin cần biết
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng chính hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
(12/05/2020)
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thông báo hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do địa dịch Covid 19

Tải xem các tài liệu sau:

Phụ luc I.pdf

Trang 2.pdf

Trang 3.pdf

Trang 4.pdf

BBT

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Nội dung tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 12/05/2020

Ngày 6/5/2020, UBND thành phố Hội An ban hành quyết định số 557 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết đinh 15 trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng theo quy định được hưởng chính sách kịp thời, đầy đủ, không làm thất thoát nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Sau đây là một số nội dung hỏi đáp về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Thông báo đấu giá tài sản 19/12/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo đấu giá tài sản 21/11/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo lựa chọn đơnv ị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất 04/11/2019

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Nay Ban Quản lý dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để tổ chức đấu giá, như sau:

Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Cẩm Thanh" 01/11/2019

Thực hiện nội dung "Xây dựng bộ thương hiệu du lịch Cẩm Thanh" tại Quyết định số709/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND Thành phố Hội Anvề phê duyệt Kế hoạch phát triển du lịch Cẩm Thanh, Kế hoạch số 3395/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Hội An về tổ chức Cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Cẩm Thanh. Phòng VH và TT Thành phố Hội An thông báo mời tham gia dự thi sáng tác logo và slogan du lịch Cẩm Thanh.

Thông báo đấu giá tài sản 28/10/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo đấu giá tài sản 14/10/2019

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Nam phối hợp với Ban Quản Lý Dự ánvà Quỹ đất thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng cổng chào vào thành phố Hội An 10/10/2019

UBND Thành phố Hội An thông báo mời tham gia thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trức công trình xây dựng cổng chào vào thành phố Hội An.

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đấttrên địa bàn thành phố Hội An 25/06/2019

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Nay Ban Quản lý dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để tổ chức đấu giá, như sau:

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích