Thông tin cần biết
uct
du lịch, tour du lich
CÔNG DÂN > Thông tin cần biết
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đấttrên địa bàn thành phố Hội An
(25/06/2019)
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Nay Ban Quản lý dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để tổ chức đấu giá, như sau:

Thực hiện các Quyết định:
- Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND thành phố Hội A.n phê duyệt Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đê tố chức bán đấu giá thửa đất số 151, tờ bản đồ sổ 51 tại khối An Mỹ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của ƯBND thành phố Hội An phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của thửa đất số 151, tờ bản đồ số 51, phường cẩm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của ƯBND thành phố Hội An phê duyệt Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đế tổ chức bán đấu giá thửa đất số 36, tờ bản đồ số 40 tại khối Thanh Nam, phường Cấm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 977/QĐ-ƯBND ngày 31/5/2019 của UBND thành phố Hội An phê duyệt giá khởi điểm để tồ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 36, tờ bản đồ số 40 thuộc đường Trần Nhân Tông, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 1092/QĐ-ƯBND ngày 20/6/2019 của ƯBND thành phố Hội An phê duyệt Phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đê tô chức bán đâu giá lô đât sô A4-a9 thuộc Khu A4 - phân khu 2, Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;
- Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố Hội An phô duyệt giá khởi điểm để tồ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số A4-a9 thuộc Khu A4 - phân khu 2, Làng Chài, khối Thịnh Mỹ, phường cẩm An, thành phố Hội An.
Nay Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đế tố chức bán đấu giá các thửa đất trên, như sau:
1. Ngưòi đại diện chủ tài sản (đơn vị tố chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất):
- Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Mội An (nguyên trước đây là Trung tâm phát triển quv đất Hội An).
- Địa chỉ: số 03 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Xem chi tiết Thông báo

Ban Quản lý dự án và Quỹ đất Thành phố Hội An

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


thông báo đấu giá cho thuê tài sản 17/05/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hội An 14/03/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phốỉ họp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hội An 14/03/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phốỉ họp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê mặt bằng các ngôi nhà và mặt bằng quán cafe Tình Thương 11/03/2019

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Công văn số 3737/UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Hội An về việc mở rộng vỉa hè tại quán cafe Tình Thương; Căn cứ Thông báo số 1035/TB ngày 18/10/2018 của UBND thành phố Hội An về việc về Kết luận tại cuộc họp rà soát quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố để đấu giá cho thuê mặt bằng; Nay Phòng Tài chính - Kế hoạch Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng, như sau:

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hội An 06/03/2019

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phốỉ họp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hội An 15/01/2019

Trung tâm phát triển quỹ đất Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá thửa đất như sau:

Miễn vé tham quan Khu phố cổ và Làng gốm Thanh Hà 03/12/2018

Theo thông tin từ Trung tâm VHTT Thành phố Hội An, Nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và19 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. Mọi hoạt động tham quan Khu phố cổ và Làng gốm Thanh Hà được miễn vé trong ngày 04/12/2018.

Đấu giá thuyền du lịch của Trung tâm văn hóa 08/10/2018

Hội đồng đấu giá tài sản Trung tâm văn hóa - Thể thao thành phố Hội An thông báo Kế hoạch đấu giá tài sản thuyền du lịch của đơn vị, với các nội dung sau:

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thàn phố Hội An 12/09/2018

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị (giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài) gồm một số lô đất ở khối Sơn Phô I, II, đường Thái Phiên.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích