Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đấttrên địa bàn thành phố Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đấttrên địa bàn thành phố Hội An (25/06/2019)
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Nay Ban Quản lý dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá để tổ chức đấu giá, như sau:

Thực hiện các Quyết định:
- Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND thành phố Hội A.n phê duyệt Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đê tố chức bán đấu giá thửa đất số 151, tờ bản đồ sổ 51 tại khối An Mỹ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của ƯBND thành phố Hội An phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của thửa đất số 151, tờ bản đồ số 51, phường cẩm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của ƯBND thành phố Hội An phê duyệt Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đế tổ chức bán đấu giá thửa đất số 36, tờ bản đồ số 40 tại khối Thanh Nam, phường Cấm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 977/QĐ-ƯBND ngày 31/5/2019 của UBND thành phố Hội An phê duyệt giá khởi điểm để tồ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 36, tờ bản đồ số 40 thuộc đường Trần Nhân Tông, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An;
- Quyết định số 1092/QĐ-ƯBND ngày 20/6/2019 của ƯBND thành phố Hội An phê duyệt Phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đê tô chức bán đâu giá lô đât sô A4-a9 thuộc Khu A4 - phân khu 2, Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;
- Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố Hội An phô duyệt giá khởi điểm để tồ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số A4-a9 thuộc Khu A4 - phân khu 2, Làng Chài, khối Thịnh Mỹ, phường cẩm An, thành phố Hội An.
Nay Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đế tố chức bán đấu giá các thửa đất trên, như sau:
1. Ngưòi đại diện chủ tài sản (đơn vị tố chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất):
- Ban quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Mội An (nguyên trước đây là Trung tâm phát triển quv đất Hội An).
- Địa chỉ: số 03 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Xem chi tiết Thông báo

Ban Quản lý dự án và Quỹ đất Thành phố Hội An

Lượt xem:  725 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường