uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do UBND Thành phố ký giấy phép
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
Cơ quan thực hiện Phòng QLĐT
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại BP TN&TKQ, số 02 Hoàng Diệu - Hội An
Thời hạn giải quyết 15 ngày đối với nhà ở đô thị, 10 ngày đối với nhà ở nông thôn
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình
Lệ phí Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 50.000đ/hồ sơ
Kết quả Giấy phép
Cơ sở pháp lý

 

 

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng Hoà xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.

+ Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

+Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các bước

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định và đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (BP TN&TKQ), BP TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng QLĐT (trong cùng ngày).

Bước 2: Phòng QLĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, lập và trình UBND Thành phố ký giấy phép

Bước 3: Theo giấy hẹn cá nhân, hộ gia đình đến BP TN&TKQ nhận kết quả

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; sửa chữa nhà ở (01 bản theo mẫu) 

+ Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo;

+ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật ngôi nhà xin cấp phép xây dựng; sửa chữa cải tạo :

05 bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

Mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng vị trí ngôi nhà trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của ngôi nhà (giao thông, thoát nước);

b) Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của ngôi nhà;

c) Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực);

đ) Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

 

 

e) Hồ sơ địa chất công trình do công ty có đủ tư cách pháp nhân lập (nếu có)(Chỉ áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn từ 250m2 trở lên, từ 3 tầng trở lên);

 

+ Chụp hình cỡ 9x12 (cm) mặt tiền nhà hiện trạng (01 tấm) (Đối với nhà ở sửa chữa, cải tạo). Nếu sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến mặt tiền và hệ mái thì không cần chụp hình) 

Yêu cầu Không
File đính kèm

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích