uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cấp phép quảng cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ).
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Kết quả
Cơ sở pháp lý
Các bước
Hồ sơ

1. Cấp phép quảng cáo ngắn hạn (15 ngày): 02 bộ
Đơn đề nghị cấp phép thực hiện quảng cáo.
Maket quảng cáo (in màu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
2. Chứng nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT&DL Quảng Nam cấp phép (quảng cáo dài hạn):
Hồ sơ cấp mới gồm: (2 bộ)
Đơn đề nghị cấp phép thực hiện quảng cáo.
Bản sao (photo) có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (đối với hàng hóa quy định phải đăng ký chất lượng); giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, biểu trưng(logo);
Maket quảng cáo (in màu)
Chụp hình thực tế tại vị trí thực hiện quảng cáo;
Bản hợp đồng giữa đơn vị quảng cáo với tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm mà phương tiện quảng cáo sẽ đặt tại đó.
Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm:(2 bộ.)
Đơn đề nghị gia hạn (mẫu 2.b);
Giấy phép đã được cấp ;
Makét quảng cáo (in màu).
Trong trường hợp hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo đã hết hạn thì phải làm lại hợp đồng mới.
3. Một số Lưu ý:
Phía dưới maket quảng cáo : ghi rõ tên đơn vị thực hiện quảng cáo, giấy phép số ……do Sở VHTT&DL Tỉnh Quảng Nam hoặc do Phòng VH&TT cấp ngày…… tháng…… năm….
Maket phải thể hiện rõ nội dung, màu sắc, kích thước và có đóng dấu (đối với doanh nghiệp).
Đối với biển từ 40m2 trở lên có quy định về xây dựng (có bản vẽ thiết kế kỹ thuật và phải được đơn vị có chức năng xây dựng kiểm tra đóng dấu.)
Đơn vị đề nghị gia hạn quảng cáo phải hoàn thành hồ sơ (đã có xác nhận chứng chuyển của Phòng VH&TT Hội An) gửi đến Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam trước khi hết thời hạn quảng cáo ít nhất là mười (10) ngày.

Yêu cầu
File đính kèm

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích