uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở)
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
Cơ quan thực hiện Phòng QLĐT
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại BP TN&TKQ, số 02 Hoàng Diệu - Hội An
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí 100.000 đồng / 01 giấy phép
Kết quả Giấy phép
Cơ sở pháp lý

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng Hoà xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.

+ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

+ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết một số điều của luật PCCC.

+ Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2010 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung một số điều của NĐ 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết một số điều của luật PCCC.

+Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các bước

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, BP TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng QLĐT (trong cùng ngày).

Bước 2: Phòng QLĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, lập và trình UBND Thành phố ký giấy phép

Bước 3: Theo giấy hẹn Tổ chức đến BP TN&TKQ nhận kết quả

Hồ sơ

 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; sửa chữa công trình (01 bản theo mẫu)

+ Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Bản vẽ thiết kế kỷ thuật công trình xin cấp phép xây dựng; sửa chữa cải tạo :

           05 bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, thoát nước);

b) Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;

c) Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực);

d) Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

đ) Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo thì phải có các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo, kèm theo ảnh chụp hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận.

 

+ Chụp hình cỡ 9x12 (cm) mặt tiền nhà hiện trạng (01 tấm) (Đối với công trình sửa chữa, cải tạo). Nếu sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến mặt tiền và hệ mái thì không cần chụp hình) 

+ Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản

Yêu cầu
File đính kèm

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích