uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Cấp phép xây dựng điều chỉnh bổ sung
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng - sửa chữa ngoài Phố cổ
Cơ quan thực hiện Phòng QLĐT
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại BP TN&TKQ, số 02 Hoàng Diệu - Hội An
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
Lệ phí 50.000 đồng/hồ so đối với nhà ở, 100.000 đồng/hồ s
Kết quả Giấy phép
Cơ sở pháp lý

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng Hoà xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.

+ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các bước

Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc các mặt ngoài của công trình;

b) Thay đổi một trong các yếu tố: Vị trí, cốt nền, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao công trình, số tầng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng và ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Mỗi công trình chỉ được đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp 01 lần. Trường hợp điều chỉnh từ 02 lần trở lên thì phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo quy định.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định và đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, BP TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng QLĐT (trong cùng ngày).

Bước 2: Phòng QLĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, lập giấy phép xây dựng, cơ quan nào cấp phép thì cơ quan đó ký giấy phép điều chỉnh.

Bước 3: Theo giấy hẹn cá nhân, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả

Hồ sơ

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu); trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh;

b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) Các bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp phép xây dựng;

d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy nổ; bảo đảm môi trường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

Yêu cầu
File đính kèm

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích