uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện Phòng TNMT
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố Hội An; Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Diệu, thành phố Hội An; Số điện thoại: (0510) 3914248.
Thời hạn giải quyết 33 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí 548.000 đồng đối với phường, 476.000 đồng đối với
Kết quả Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính.
Cơ sở pháp lý

         + Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

   + Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBNĐ ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 1222/QĐ-UBNĐ ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND thành phố Hội An (Trên cơ sở Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

         + Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Các bước

                + Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố. Bộ phận TN&TKQ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) đ người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng TN&MT đ giải quyết.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đ điều kiện thì ghi phiếu hướng dẫn hoặc lập phiếu chuyển trả và gửi lại Bộ phận TN&TKQ để hướng dẫn hoặc chuyển trả cho hộ gia đình, cá nhân; nếu đ điều kiện thì chuyển hồ sơ đến VPĐKQSD đất để giải quyết.

+ Bước 3: Trong thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc, VPĐKQSD đất thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và trình hồ sơ đến Phòng TN&MT xem xét.

+ Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ và lập thủ tục trình UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất.

+ Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất và gửi hồ sơ lại cho VPĐKQSD đất để chỉnh lý biến động.

+ Bước 6: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, VPĐKQSD đất cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển thông tin địa chính đến Cơ quan thuế để xác lập đơn giá giao đất (nếu có); thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Bước 7: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính và đến Bộ phận TN&TKQ để nộp phí, lệ phí và nhận kết quả .

Hồ sơ

            + Đơn xin giao đất (mẫu số 02/ĐĐ);

+ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất;

+ Danh sách công khai các trường hợp được giao đất;

   + Bảng tổng hợp các ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có);

+ Phương án giao đất đã hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường;

+ Tờ trình của UBND xã, phường;

+ Kết quả thẩm định phương án giao đất, thẩm tra hồ sơ của Phòng TN&MT Thành phố.

+ Số lượng hồ sơ gồm 01 bộ.

Đối với trường hợp giao đất Tái định cư:

+ Đơn xin giao đất làm nhà (mẫu 02/ĐĐ);

+ Biên bản bàn giao đất và sơ đồ thửa đất;

+ Văn bản có liên quan đến việc giao đất (nếu có);

+ Quyết định của UBND Thành phố về BTTH-GPMB&TĐC;

+ Chứng từ nộp tiền sử dụng đất tái định cư;

+ Số lượng hồ sơ gồm 01 bộ.

Yêu cầu
File đính kèm
STT Tiêu đềMô tả
1   Đơn xin giao đất đối hộ gia đình, cá nhân Đơn xin giao đất đối hộ gia đình, cá nhân

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích