uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép).
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện Phòng TNMT
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố Hội An; Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Diệu, thành phố Hội An; Số điện thoại: (0510) 3914248.
Thời hạn giải quyết 23 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí 40.000 đồng đối với vị trí thửa đất tại phường
Kết quả Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính.
Cơ sở pháp lý

            + Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

+ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND thành phố Hội An (Trên cơ sở Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các bước
                + Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố. Bộ phận TN&TKQ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) đ người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng TN&MT đ giải quyết.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đ điều kiện thì ghi phiếu hướng dẫn hoặc lập phiếu chuyển trả (trong trường hợp không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) và gửi lại Bộ phận TN&TKQ để hướng dẫn hoặc chuyển trả cho hộ gia đình, cá nhân; nếu đ điều kiện thì chuyển hồ sơ đến VPĐKQSD đất để giải quyết.

+ Bước 3: Trong thời gian thực hiện không quá 08 ngày làm việc, VPĐKQSD đất thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và trình hồ sơ đến Phòng TN&MT xem xét.

+ Bước 4: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ và lập thủ tục trình UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất.

+ Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi hồ sơ lại cho VPĐKQSD đất để chỉnh lý GCNQSD đất.

+ Bước 6: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, căn cứ Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND Thành phố, VPĐKQSD đất chỉnh lý GCNQSD đất.

+ Bước 7: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, VPĐKQSD đất cập nhật hồ sơ địa chính, và cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển thông tin đến cơ quan thuế để xác lập nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.

+ Bước 8: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính và đến Bộ phận TN&TKQ để nộp phí, lệ phí và nhận lại GCNQSD đất đã được chỉnh lý.

Hồ sơ

            + Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN);

+ GCNQSD đất đã cấp (bản gốc);

Yêu cầu
File đính kèm
STT Tiêu đềMô tả
1   Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN); (tải mẫu đơn)

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích