HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
uct
du lịch, tour du lich
Portal Hội An > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Thành ủy Hội An sơ kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
(26/07/2019)
Sáng 25.7, Thành ủy Hội An đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và khen thưởng các gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Thành ủy

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, của từng tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng Hội An ngày càng phát triển bền vững. Ý thức của mỗi cá nhân ngày càng được nâng cao trong quá trình học tập, rèn luyện, làm theo và có những hành động “đẹp” trong đời sống xã hội; có sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa công vụ, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân. 

Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với chuyên đề các năm trước được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: mở chuyên mục phát thanh hằng tuần, phát hành 2 tập sách “Những bông hoa đẹp thành phố”, tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu, tọa đàm… từ cơ sở đến thành phố. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và đi sâu vào đời sống xã hội, thể hiện bằng nhiều hành động thiết thực. Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ thành phố đề ra. Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” gắn với phát động cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhờ đó, duy trì mô hình gia đình truyền thống trong xã hội hiện đại, đảm bảo gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức, lối sống, cung cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; nhiều mô hình “làm theo Bác” được duy trì và đem lại hiệu quả thiết thực như: “nuôi heo đất”“heo đất lòng vàng”hũ gạo tình thương”…nhằm hỗ trợ, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện chương trình giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động về nguồn, tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân dịp 27/7, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu di tích lịch sử - văn hóa…

Tuy vậy, hạn chế tồn tại trong việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hội An thời gian qua vẫn là sức lan tỏa phong trào chưa thực sự mạnh mẽ, công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên thực hiện “làm theo” còn hạn chế, chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, có biểu hiện suy thoái, có 20 trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật (gồm 15 khiển trách, 3 cảnh cáo và 2 cách chức).

Trong những nhiệm vụ trong tâm thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, Thành ủy Hội An chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, các mô hình sáng tạo bằng những việc “làm theo” cụ thể, thiết thực trong cuộc sống thường ngày, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triển KTXH trên địa bàn thành phố.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm là tổ chức chức thực hiện tốt những yêu cầu và nội dung chủ yếu của Chỉ thị; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 33-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương sát, đúng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tránh nêu chung chung; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW .

Ban tổ chức tiếp tục phát động rộng rãi cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố”, và sẽ tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng trong năm 2021 vào dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tác giả, cá nhân trong và ngoài địa bàn thành phố tích cực đẩy mạnh hưởng ứng, tiếp tục phát động tại cơ quan, đơn vị, thường xuyên thông tin, cộng tác, đóng góp ý kiến về Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố để  tủ sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hội An”ngày càng phong phú, đa sắc màu hơn.

Tại hội nghị, Thành ủy đã tuyên dương, khen thưởng cho 6 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích xuất sắc về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố năm 2018. 

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

                              Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

VT

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


CỐT YẾU VẪN LÀ TỰ GIÁC NÊU GƯƠNG 30/12/2018

NÓI về việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, điều cốt yếu nhất vẫn là tính tự giác nêu gương.

Học tập chuyên đề năm 2019: Cán bộ, đảng viên cần xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân 25/12/2018

Chiều 14.12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền và nhân rộng "Học tập và làm theo gương Bác" 24/12/2018

Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đầu tiên để tạo điều kiện thực hiện đạt hiệu quả chủ trương giàu ý nghĩa này nên các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị ở Hội An đã triển khai rất khoa học và nghiêm túc với nhiều hình thức năng động, phù hợp…

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phải viết những điều mắt thấy tai nghe 21/06/2017

“Những người tốt, việc tốt”, “những điều mắt thấy tai nghe” trong chiến đấu và sản xuất, trong phong trào thi đua yêu nước là những đề tài mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý trước tiên với người làm báo cách mạng. Đây cũng là nội dung mà những tờ báo kinh tế với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp rất quan tâm và coi trọng khi phát hiện, phản ánh các nhân tố mới, các gương mặt doanh nhân tiêu biểu.

Học tập và làm theo gương Bác Hồ ở TP.Hội An: Nhiều phong trào thiết thực 25/11/2016

Những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể quần chúng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hội An đã không ngừng sáng tạo, tìm nhiều cách làm hay, từng bước nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo gương Bác Hồ.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ thường xuyên 10/11/2016

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể để xác định những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét việc “học tập và làm theo” trong thời gian tới.

Hội Phụ nữ phường Minh An tổ chức Hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức – Phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 01/11/2016

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh QN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Phụ nữ phường Minh An đã tổ chức thành công hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016.

Hội An tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 27/10/2016

Ngày 26.10, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 22/09/2016

(Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích