CỐT YẾU VẪN LÀ TỰ GIÁC NÊU GƯƠNG
uct
du lịch, tour du lich
CỐT YẾU VẪN LÀ TỰ GIÁC NÊU GƯƠNG (30/12/2018)
NÓI về việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, điều cốt yếu nhất vẫn là tính tự giác nêu gương.

 

NÓI về việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, điều cốt yếu nhất vẫn là tính tự giác nêu gương. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và quy định về nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Một nội dung rất quan trọng của nêu gương mà người cán bộ cần làm là giữ lời hứa, nói đi đôi với làm. Thống nhất giữa lời nói với hành động là tấm gương thuyết phục, là hình ảnh mang lại lòng tin cho mọi người, thêm uy tín cho người lãnh đạo. “Mỗi cán bộ phải tự xây dựng cho mình một hình ảnh mẫu mực. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải biết tự mình giữ lời hứa trước Đảng, trước dân và quyết tâm thực hiện cho bằng được lời hứa đó” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

Cán bộ, lãnh đạo của tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai việc học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 2019. Ảnh: H.GIANG
Cán bộ, lãnh đạo của tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai việc học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 2019. Ảnh: H.GIANG

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) chuyên đề năm 2019, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, cấp ủy các cấp cần phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề (xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân) để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước. Định kỳ, từng chi bộ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

N.Đ 

Lượt xem:  662 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường