Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII: Học đi đôi với làm theo
uct
du lịch, tour du lich
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII: Học đi đôi với làm theo (22/09/2016)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020.

Trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Kế hoạch nêu rõ, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải phát huy vai trò gương mẫu, nhất là nêu gương sáng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; lấy kết quả thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, các nội dung chủ yêu cần thực hiện gồm: tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có tổ chức sinh hoạt định kỳ; xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể; xây dựng kế hoạch cá nhân trong từng năm. Ngoài ra, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nghị quyết đại hội Đảng cấp mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các trường học. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biển rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, các cấp ủy, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

BẢO NGUYÊN (baoquangnam.vn)

 

Lượt xem:  1,287 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường