Hội An: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
uct
du lịch, tour du lich
Hội An: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (29/05/2021)
Trong 10 năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Hội An đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW đến toàn thể cán bộ các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên điạ bàn, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới”.

Lế phát động Tháng an toàn thực phẩm năm 2017

UBND thành phố đã chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường bám sát Chỉ thị số 08-CT/TW và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố để thực hiện các nhiệm vụ liên quan. UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành thành phố về ATTP, kiện toàn, bổ sung thành viên theo chức năng, nhiệm vụ; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của thành phố.

Hằng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP), kế hoạch/văn bản chỉ đạo đảm bảo ATTP trong các đợt cao điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của thành phố định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể...

Nội dung và hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, linh hoạt, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.

Từ năm 2011 đến 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố ban hành và triển khai thực hiện: 10 kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP trong từng năm; 30 kế hoạch trong các đợt trọng điểm; ban hành 10 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện các qui định pháp luật về đảm bảo ATTP tại cơ sở.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư và chương trình hành động của Thành ủy, nhận thức của các ban, ngành, các đoàn thể và xã, phường đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường hiểu biết trong Nhân dân về an toàn thực phẩm và thực hành an toàn thực phẩm. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trong việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; phòng chống có hiệu quả ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm; kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người dân.

Thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Hội An hướng đến mục tiêu năm 2030: công tác an toàn thực phẩm được quản lý một cách chủ động, có hiệu quả dựa trên các bằng chứng và thực hiện kiểm soát theo chuỗi; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm./.

 

                                                                           

Nhật Quang – BTG Hội An

Lượt xem:  902 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường