TÀI LIỆU HỌP HĐND
uct
du lịch, tour du lich
Portal Hội An > TÀI LIỆU HỌP HĐND
Tài liệu họp HĐND kỳ họp lần thứ II, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
(22/07/2021)
Danh mục tài liêu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ II Khóa XII năm 2021

1/ Giấy mời và dự kiến chương trình kỳ họp HĐND lần thứ II, khóa XII, năm 2021

2/ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XII

3/ Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về tình hình 6 tháng đầu năm 2021

4/ Báo cáo của Tòa án nhân dân về tình hình 6 tháng đầu năm 2021

5/ Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

6/ Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

7/ Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020

8/ Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

9/ Báo cáo hụt thu năm 2021, đề xuất phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2021

10/ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

11/ Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND lần thứ 2 - khóa XII

12/ Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát HĐND năm 2022

13/ Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

14/ Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

15/ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố

16/ Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND thành phố

17/ Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021

18/ Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021

19/ Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 2 - HĐND thành phố khóa XII

20/ Tờ trình về việc đề nghị Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục đầu tư năm 2021

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI 05/03/2021

Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI

TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 12 KHÓA XI NĂM 2020 09/12/2020

Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 11 KHÓA XI NĂM 2020 03/07/2020

Tài liệu họp HĐND Thành phố Kỳ họp thứ 11 Nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp HĐND Thành phố Hội An lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2019

Tài liệu họp HĐND Thành phố Kỳ họp thứ 9 NK 2016-2021

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 4 KHÓA XI NĂM 2017 23/12/2016

TÀI LIỆU BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích