TÀI LIỆU HỌP HĐND
du lịch, tour du lich
Portal Hội An > TÀI LIỆU HỌP HĐND
TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 14 KHÓA XI NĂM 2021
(19/04/2021)
Danh sách tài liêu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 14 Khóa XI năm 2021

1/ Danh mục các văn bản trình bày tại kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố khóa XI

2/ Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

3/ Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND thành phố Hội An nhiệm kỳ 2016-2021

4/ Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

5/ Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021

6/ Báo cáo Tổng kết hoạt động của Việt kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Hội An từ năm 2016-2020

7/ Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

8/ Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố khóa XI

9/ Giấy mời kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 14, khóa XI

10/ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về đề án xây dựng làng quê làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim và đề án phát triển bền vững xã Tân Hiệp

11/ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết về đề án xây dựng làng quê - làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim và đề án phát triển bền vững xã đảo Tân Hiệp

12/ Tờ trình về việc đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

13/ Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND thành phố khóa XI

14/ Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố khóa XI

15/ Tờ trình về việc  trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

16/ Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH thành phố tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND khóa XI

HĐND-UBND

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI 05/03/2021

Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI

TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 12 KHÓA XI NĂM 2020 09/12/2020

Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 11 KHÓA XI NĂM 2020 03/07/2020

Tài liệu họp HĐND Thành phố Kỳ họp thứ 11 Nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp HĐND Thành phố Hội An lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2019

Tài liệu họp HĐND Thành phố Kỳ họp thứ 9 NK 2016-2021

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 4 KHÓA XI NĂM 2017 23/12/2016

TÀI LIỆU BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU

Văn bản mới

tra cuu van ban
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích