TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 12 KHÓA XI NĂM 2020
uct
du lịch, tour du lich
TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 12 KHÓA XI NĂM 2020 (09/12/2020)
Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

1/ Báo cáo giám sát két quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

2/ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

3/ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2020

4/ Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020

5/ Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tổng kết tình hình KT-XH, QPAN năm 2020

6/ Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020

7/ Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tòa án nhân dân

8/ Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 12 - HĐND khóa XI

9/ Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 12, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

10/ Kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước và nguồn kinh phí ngoài ngân sách thành phố năm 2018-2019

11/ Kết luận giám sát việc tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2020

12/ Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2020

13/ Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và một số kiến nghị đối với HĐND, UBND

14/ Danh sách và địa điểm thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 12

15/ Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XI

16/ Chương trình kỳ họp lần thứ 12 - HĐND thành phố khóa XI

17/ Báo cáo tình hình KT-XH, ANQP năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

18/ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp

19/ Tờ trình tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND thành phố

20/ Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND thành phố tại kỳ họp lần thứ 12

21/ Báo cáo giải trình một số nội dung thu - chi năm 2021

22/ Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước 2021

23/ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch năm 2021

24/ Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

HĐND-UBND

Lượt xem:  652 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường