TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 6 KHÓA XI NĂM 2018
uct
du lịch, tour du lich
TÀI LIỆU HỌP HĐND KỲ HỌP LẦN THỨ 6 KHÓA XI NĂM 2018 (17/07/2018)
Bao gồm các nội dung sau:

Thông báo gửi tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND khóa XI

Báo cáo tình hình KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND và các Tổ đại biểu Thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo của Viện kiểm soát nhân dân

Báo cáo của Toàn án Nhân dân 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo của Cục thi hành án thành phố

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Danh sách và địa điểm thảo luận tổ

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2017

Báo cáo kết quả giám sát công tác cai nghiên ma túy tại gia đình và cộng đồng

Báo cáo kết luận giám sát công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

Báo cáo kết luận giám sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2016,2017

Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Danh mục tài liệu họp HĐND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

Báo cáo quyết toán thu chi NSNN năm 2017

Thông báo công tác tham gia xay dựng chính quyền của UBMTTQ 

Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố

VP HĐND-UBND

Lượt xem:  425 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường