Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
uct
du lịch, tour du lich
Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (17/03/2015)
Căn cứ Kế hoạch số 3572/KH-UBND ngày 02/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của thành phố Hội An (sau đây gọi là Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố);
Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

Lượt xem:  2,099 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường