Kế hoạch Tổ chức phát động và tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
uct
du lịch, tour du lich
Kế hoạch Tổ chức phát động và tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (17/03/2015)
Căn cứ Kế hoạch số 3572/KH-UBND ngày 02/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi là Ban Tổ chức cuộc thi);
UBND thành phố, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kế hoạch tổ chức phát động và tuyên truyền về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với những nội dung cụ thể như sau:

Lượt xem:  2,181 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường