Tham gia hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN
uct
du lịch, tour du lich
Tham gia hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN (17/03/2015)
Kính gửi: - Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Đến nay những điểm mới trong Hiến pháp đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp thu tích cực thông qua các đợt tuyên truyền, trao đổi tọa đàm, tập huấn…; qua đó ý thức, trách nhiệm của người dân về việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp dần được nâng cao.
Để Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đi sâu vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, ngày 22/9/2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-BTP về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Trên tinh thần đó, ngày 02/12/2014 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3572/KH-UBND để tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị, xã hội trên phạm vi cả nước; vì vậy, để cuộc thi tổ chức đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

Lượt xem:  1,460 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường