QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành phố
uct
du lịch, tour du lich
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành phố (17/03/2015)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch số 3572 ngày /12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
Xét đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 128/TTr- TP ngày 02 tháng 12 năm 2014,

Lượt xem:  1,200 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường