Mặt trận và các đoàn thể
uct
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(19/05/2015)
Thành phần

Mỗi đoàn thể bố trí 01 Đ/c Chủ tịch, 01 Đ/c Phó Chủ tịch và 6 chi hội đoàn thể khối phố, mỗi chi hội bố trí 01 Đ/c Chi hội trưởng và 01 Đ/c Chi hội phó.
Ngoài ra còn các tổ chức xã hội như: Hội TNXP; Hội CTĐ; Hội NCT; Hội NNCĐDC; Ban liên lạc TYN; Hội Khuyến học ...

Thông tin liên hệ

 

Mặt trận và các đoàn thể

1. Ông Nguyễn Văn Hải - CT UBMT TQVN

Số ĐTDĐ: 01653 678 134
 

Email: hai61ubnd@gmail.com 

2. Ông Nguyễn Văn Mại - PCT UBMT TQVN

Số ĐTDĐ: 0914 093 364

Email:

3. Bà Trần Thị Hồng - CT Hội Nông dân

Số ĐTDĐ: 0905 674 900

Email: hongnd75@gmail.com

4. Bà Đinh Thị Tiến - PCT Hội Nông dân - Phó Ban KT

Số ĐTDĐ: 0935 752 181

Email:

5. Bà Ngô Thị Kim Anh - CT Hội LHPN

Số ĐTDĐ: 0909 452 879
 

Email: hoilhpncamchau@gmail.com

6. Bà Đinh Thị Xuân Hương - PCT Hội LHPN

Số ĐTDĐ: 0935 307 747

Email:

7. Ông Phan Hùng - CT Hội CCB

Số ĐTDĐ: 0905 970 346

Email: hungphan0810@gmail.com

8. Đinh Văn Thời - PCT Hội CCB

Số ĐTDĐ: 01205 939 350

Email:

9. Ông Nguyễn Văn Đức - BT Đoàn TN

Số ĐTDĐ: 0935 840 875

Email: camchauphuong@gmail.com

10. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ - PBT Đoàn TN - CT Hội LHTN

Số ĐTDĐ:01228 749 695

Email: camchauphuong@gmail.com

11. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - PBT Đoàn TN

Số ĐTDĐ: 0935 932 117

Email: camchauphuong@gmail.com

 


 

 

 

 

duchy

Lượt xem:  8 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích