Mặt trận và các đoàn thể
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(19/05/2015)
Thành phần

Mỗi đoàn thể bố trí 01 Đ/c Chủ tịch, 01 Đ/c Phó Chủ tịch và 6 chi hội đoàn thể khối phố, mỗi chi hội bố trí 01 Đ/c Chi hội trưởng và 01 Đ/c Chi hội phó.
Ngoài ra còn các tổ chức xã hội như: Hội TNXP; Hội CTĐ; Hội NCT; Hội NNCĐDC; Ban liên lạc TYN; Hội Khuyến học ...

Thông tin liên hệ

 

Mặt trận và các đoàn thể

1. Ông Nguyễn Văn Hải - CT UBMT TQVN

Số ĐTDĐ: 01653 678 134
 

Email: hai61ubnd@gmail.com 

2. Ông Nguyễn Văn Mại - PCT UBMT TQVN

Số ĐTDĐ: 0914 093 364

Email:

3. Bà Trần Thị Hồng - CT Hội Nông dân

Số ĐTDĐ: 0905 674 900

Email: hongnd75@gmail.com

4. Bà Đinh Thị Tiến - PCT Hội Nông dân - Phó Ban KT

Số ĐTDĐ: 0935 752 181

Email:

5. Bà Ngô Thị Kim Anh - CT Hội LHPN

Số ĐTDĐ: 0909 452 879
 

Email: hoilhpncamchau@gmail.com

6. Bà Đinh Thị Xuân Hương - PCT Hội LHPN

Số ĐTDĐ: 0935 307 747

Email:

7. Ông Phan Hùng - CT Hội CCB

Số ĐTDĐ: 0905 970 346

Email: hungphan0810@gmail.com

8. Đinh Văn Thời - PCT Hội CCB

Số ĐTDĐ: 01205 939 350

Email:

9. Ông Nguyễn Văn Đức - BT Đoàn TN

Số ĐTDĐ: 0935 840 875

Email: camchauphuong@gmail.com

10. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ - PBT Đoàn TN - CT Hội LHTN

Số ĐTDĐ:01228 749 695

Email: camchauphuong@gmail.com

11. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - PBT Đoàn TN

Số ĐTDĐ: 0935 932 117

Email: camchauphuong@gmail.com

 


 

 

 

 

duchy

Lượt xem:  10 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích