Tin Chi cục thuế
uct
du lịch, tour du lich
Tin tức > Tin Chi cục thuế
Công khai danh sách Nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đến thời điểm 30/9/2023
(30/11/2023)
Thông báo số 10591/TB-CCT ngày 30/11/2023 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


V/v triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu 28/11/2023

Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đáp ứng yêu cầu thay đổi phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng CNTT, cải tiến các bước quy trình nghiệp vụ theo hướng xử lý, kiểm soát dữ liệu tự động giúp cơ quan quản lý nhà nước sử dụng hiệu quả nguồn lực, chi phí,… góp phần tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi.

Công văn về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. 21/11/2023

Thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Hội An theo dõi nhận thấy trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tại một số đơn vị còn gặp một số vướng mắc khi kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng. Nay Chi cục Thuế thành phố Hội An hướng dẫn một số nội dung về xử lý sai, sót về hóa đơn; kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng.

Hướng dẫn kê khai thuế, phí, lệ phí và sử dụng hóa đơn đối với đơn vị sự nghiệp có thu. 17/11/2023

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn thành phố Hội An chấp hành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật. Chi cục Thuế thành phố Hội An hướng dẫn kê khai thuế, phí, lệ phí và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Tuyên truyền công tác lập bộ thuế và công khai thông tin hộ khoán năm 2024 17/11/2023

Để công tác lập bộ thuế và công khai thông tin hộ khoán năm 2024 của người nộp thuế đảm bảo dữ liệu chính xác, kịp thời minh bạch đạt được hiệu quả. Chi cục Thuế thành phố Hội An tuyên truyền nội dung “Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế”

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 03/11/2023

Thực hiện theo Kế hoạch số 6203/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số 7518/CTQNA – NVDTPC V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Chi cục Thuế Hội An tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật về thuế và các chính sách hỗ trợ về thuế như sau : Chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội); giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước (Nghị định 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ); giảm mức thuế suất giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng của cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ ( Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 06/6/2023 của Chính phủ); gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 (Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ); chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ); giảm mức thu đối với 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 (Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 19/6/2023; Chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 (Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Chính phủ).

Công khai danh sách Nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đến thời điểm 30/9/2023 19/10/2023

Thông báo số 8903/TB-CCT ngày 10/10/2023 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN

Công khai danh sách Nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đến thời điểm 31/8/2023 27/09/2023

Thông báo số 8509/TB-CCT ngày 26/9/2023 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN

Công khai danh sách Nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đến thời điểm 31/7/2023 25/08/2023

Thông báo số 7754/TB-CCT ngày 18/8/2023 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN

Công khai danh sách Nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đến thời điểm 31/7/2023 25/08/2023

Thông báo số 7754/TB-CCT ngày 18/8/2023 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN

Trang 1 trên tổng số 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích