Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
uct
du lịch, tour du lich
Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (03/11/2023)
Thực hiện theo Kế hoạch số 6203/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số 7518/CTQNA – NVDTPC V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
Chi cục Thuế Hội An tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật về thuế và các chính sách hỗ trợ về thuế như sau : Chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội); giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước (Nghị định 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 của Chính phủ); giảm mức thuế suất giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng của cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ ( Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 06/6/2023 của Chính phủ); gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 (Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ); chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ); giảm mức thu đối với 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 (Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 19/6/2023; Chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 (Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Chính phủ).

Lượt xem:  77 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường