Văn hóa - Du lịch
uct
du lịch, tour du lich
TIN TỨC > Văn hóa - Du lịch
Ngành Văn hóa và Thông tin TP.Hội An: 75 năm xây dựng và hội nhập (28/8/1945 – 28/8/2020)
(28/08/2020)
Thấm thoát đã 75 năm kể từ những ngày nhân dân Hội An cùng đồng bào cả nước bừng bừng khí thế Cách mạng, làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ thống trị của thực dân phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Văn hóa và thông tin là hai ngành trọng yếu của công tác tư tưởng của Đảng ta, góp phần đắc lực vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng con người mới, nền văn hóa mới Việt Nam.

Năm nay, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28.8.1945 - 28.8.2020), cùng với cả nước, Ngành Văn hóa - thông tin Hội An tự hào ôn lại những thành quả to lớn đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương Hội An trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và hội nhập; ghi nhớ những đóng góp và công lao của các thế hệ cán bộ làm công tác văn hóa- thông tin; tự hào về truyền thống cách mạng, tiếp tục ra sức thi đua đưa sự nghiệp văn hóa - thông tin thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Rước Bằng công nhận nghệ thuật Bài chòi là Di sản VH phi vật thể đại diện nhân loại

          Tự hào về mảnh đất và con người Hội An đậm đà bản sắc văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong suốt những năm 30- 40, trên địa bàn Hội An, nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức như: rải truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm, in báo “Lưỡi cày”, diễn thuyết, kêu gọi quần chúng vùng lên đấu tranh lật đổ chính quyền thực dân phong kiến và tay sai, ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hàng loạt các lớp huấn luyện về chính trị, tư tưởng, văn hóa và các cuộc đấu tranh quyết liệt đã diễn ra tại nhà lao Hội An. Các hoạt động thông tin văn hóa trong giai đoạn này đã động viên nhân dân tham gia Mặt Trận Việt Minh, hình thành các đoàn thể cứu quốc. Từ sức mạnh của ý chí, tinh thần quật cường đã biến thành sức mạnh vật chất của hàng nghìn quần chúng, với khí thế cách mạng như triều dâng thác đổ, góp phần làm nên bản anh hùng ca của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945. Hội An trở thành một trong những tỉnh lỵ giành được chính quyền sớm nhất của cả nước.

          Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, công tác văn hóa - thông tin trên địa bàn Hội An diễn ra hết sức sôi động với nhiều hình thức, nội dung và đối tượng tham gia.Nổi bật là công tác tuyên truyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn  quân và toàn dân hưởng ứng các chủ trương “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, đẩy mạnh phong trào “thi đua ái quốc” tổng động viên nhân tài, vật lực cho công cuộc tổng phản công giành thắng lợi cuối cùng.

           Từ năm 1945, Thị xã Hội An lúc này đã có Phòng Thông tin tuyên truyền, năm 1947 Đảng bộ xuất bản tờ báo “Hành động”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục đều hướng vào nhiệm vụ phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Công tác thông tin - tuyên truyền, phong trào văn nghệ quần chúng ở các vùng du kích, vùng bị tạm chiếm vẫn phát triển rộng rãi, bất chấp các thủ đoạn đánh phá của địch. Trong muôn vàn gian khổ và ác liệt của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, những người làm công tác văn hóa thông tin Thị xã vẫn luôn luôn nắm chắc và truyền dẫn niềm tin chiến thắng đến quần chúng nhân dân, góp phần lập nên nhiều chiến công vang dội.

           Trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ,  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sắc bén của Đảng bộ Hội An, các binh chủng làm công tác tư tưởng, văn hóa thông tin đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện ý chí chiến đấu cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ sở Cách mạng. Trong phong trào đấu tranh chính trị đòi địch thi hành Hiệp định Giơ- ne - vơ: các đoàn thể quần chúng lúc này chuyển sang các hình thức biến tướng, hợp pháp như: hội đua thuyền, gánh hát bội, đội diễn kịch,...nhờ vậy đã tạo điều kiện cho đông đảo quần chúng tham gia các phong trào chính trị, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về tinh thần, tư tưởng, thực lực... để đấu tranh với địch.

           Hưởng ứng tuyên bố ngày 6.6.1955 của Chính Phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa yêu cầu chính quyền Diệm phải mở hội nghị hiệp thương để bàn việc tổng tuyển cử, Thị uỷ Hội An phát động một phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn trong toàn Thị xã. Khắp nơi nhân dân tổ chức hội họp, mit tinh, phong trào diễn ra sôi nổi khắp các thôn khối phố, nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ, truyền đơn cổ động cho việc hiệp thương xuất hiện ngay trước cơ quan nguỵ quyền, trên các đường phố, bến chợ, khẳng định niềm tin vào cơ sở pháp lý của Hiệp định Giơ - ne- vơ. Có thể khẳng định rằng, mỗi chiến công, mỗi thành quả trên tất cả các mặt trận trong giai đoạn này của quân và dân Hội An đều có phần đóng góp to lớn của công tác văn hóa - thông tin.

           Từ năm 1975 đến nay, Ngành Văn hóa - Thông tin Hội An đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, toàn ngành đã tiến hành đồng bộ các hình thức, phương thức hoạt động để từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao ý thức tự hào vào nền văn hóa dân tộc. Cổ vũ và động viên các tầng lớp nhân dân phấn khởi hoàn thành các mục tiêu kinh tế- xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

          Trong 25 năm trở lại đây (1995- 2020), công tác văn hóa - thông tin thành phố đã được những thành tựu lớn. Tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành nhiều văn bản, quy chế để quản lý Nhà nước tốt các hoạt động văn hóa, bảo tồn khu phố cổ Hội An.  Các hoạt động văn hóa, văn nghệ....được đầu tư phát triển phong phú, đa dạng theo hướng giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Phục hồi và tổ chức nhiều lễ hội lớn, các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại mang lại nhiều hiệu quả  kinh tế - xã hội.

         Nỗ lực bảo tồn, lập hồ sơ khoa học để Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Nhiều đề tài khoa học về văn hóa truyền thống và hiện đại Hội An được hoàn thành góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của nhân dân thành phố.

Bảo tồn hoạt động Múa Thiên Cẩu ở Hội An

        Đề án xây dựng Hội An-Thành phố văn hóa đã được Ngành Văn hóa – Thông tin tham mưu soạn thảo, trực tiếp triển khai thực hiện đạt nhiều hiệu quả xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự phát triển trên các lĩnh vực; đáp ứng được nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể nhân dân và cán bộ, đoàn kết xây dựng một Hội An phát triển bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc.

        Nhiều năm liên tục Ngành Văn hóa – Thông tin thành phố, dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Văn hóa - Thông tin toàn Tỉnh, được Trung ương đánh giá cao, ghi nhận và tặng thưởng: Phòng Văn hóa và Thông tin vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II; Trung tâm VH-TT&TT-TH được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng I; Trung tâm QLBTDT Hội An được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

        Chúng ta ngày nay càng khâm phục những bậc tiền bối của Ngành Văn hóa – Thông tin, trong bối cảnh lịch sử hết sức khó khăn và gian khổ của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, họ đã đứng vững và kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Bác Hồ, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, để hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, văn hóa để góp phần đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, chung tay xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Để lại nhiều tấm gương hết mình vì nhiệm vụ, hy sinh oanh liệt. Thế hệ những người làm Văn hóa – Thông tin Hội An hôm nay ngưỡng mộ, noi gương, tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ tiền bối đi trước.

       Ngày nay toàn Đảng và toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Cuộc cách mạng này cũng vô cùng gian khổ và khốc liệt, cũng vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chống các tệ nạn xã hội và mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang xâm hại tới những giá trị đích thực, giá trị cao đẹp của nền văn hóa Việt Nam.

       Thành phố Hội An vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, được tổ chức UNESCO công nhận Khu phố cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới, Cù lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là những diễm phúc, niềm tự hào cũng là những nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề và bức thiết mà Ngành Văn hóa – Thông tin thành phố cần phải tập trung gìn giữ, phát huy.

      Hạnh phúc của những người làm công tác văn hóa, thông tin hôm nay, là được thừa hưởng những thành quả lớn lao mà các thế hệ đồng bào và các bậc tiền bối để lại trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thông tin. Tự hào bao nhiêu về chặng đường 75 năm qua, những người làm công tác văn hóa, thông tin càng thấy trách nhiệm nặng nề của sự nghiệp văn hóa, thông tin đối với quê hương Hội An trong chặng đường sắp tới. Để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng và nhân dân giao phó, toàn Ngành Văn hóa- Thông tin không ngừng đoàn kết, chỉnh đốn tổ chức, tổng kết lý luận thực tiễn tiến hành quy hoạch ngành trên tất cả lĩnh vực, đổi mới, trao dồi nghiệp vụ, phát huy truyền thống để xây dựng sự nghiệp văn hóa- thông tin thành phố vững mạnh, đáp ứng nhu cầu trong thời kì hội nhập, giao lưu văn hóa, giao lưu kinh tế quốc tế./.

                                                     PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HỘI AN

 

Lượt xem:  79 Bản in Quay lại


75 năm xây dựng và phát triển ngành Văn hóa thông tin (28/8/1945 - 28/8/2020) 28/08/2020

Ngày 28/8/1945, Bản Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã quyết định hình thành cơ cấu các cơ quan hành chính Nhà nước đầu tiên, trong đó có Bộ Thông tin tuyên truyền là một thành viên. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 75 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa thông tin không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước qua các thời kỳ lịch sử.

Tiếp tục đẩy mạnh cài đặt Bluezone 25/08/2020

Sở Thông tin và truyền thông Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt Bluezone. Theo đó, tính đến ngày 24/8, Quảng Nam nằm trong top 5 địa phương có tỷ lệ Bluezoner/tổng smartphone cao nhất trong cả nước. Theo mục tiêu Bộ Thông tin và truyền thông đề ra, cần ít nhất 60% dân số cài đặt ứng dụng để phần mềm Bluezone phát huy được hiệu quả tối đa trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những nẻo đường tình nguyện 22/08/2020

Tất tả ngược xuôi với những chuyến xe vận chuyển người đi cách ly hay cần mẫn khử trùng ở nhiều “điểm nóng” trong đại dịch Covid-19. Họ tình nguyện hành động, góp chút sức mình với mong muốn quê nhà rồi sẽ sớm qua cơn dịch giã.

Phát động cuộc thi ảnh "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa" 14/08/2020

Cuộc thi ảnh chủ đề "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa" do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội phối hợp tổ chức vừa được phát động trên phạm vi cả nước. Tôn vinh di sản, di tích là một trong các chủ đề của cuộc thi ảnh.

Tác phẩm về chủ đề Di sản Hội An đoạt giải cao tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực nam miền Trung - Tây Nguyên 13/08/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 25 - năm 2020 chỉ tổ chức chấm chọn, xếp giải vào hôm (9.8). Hội đồng nghệ thuật đã chọn 10 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trao giải, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, tác giả Lê Đình Chinh (Hội VHNT Quảng Nam) giành 1 giải B với tác phẩm tranh sơn mài "Đêm hội".

Thông cáo báo chí số 76 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 11/08/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 10/8/2020 , như sau:

Quảng Nam có 181.000 thuê bao di động đã cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone 08/08/2020

Quảng Nam có 181.000 thuê bao di động đã cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 29/7/2020) 29/07/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 29/7/2020, như sau:

Thư của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gửi Quý du khách ! 29/07/2020

Ngày 28/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có thư gửi đến Quý du khách. Mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của Quý du khách trước những bất tiện do đại dịch gây ra.

Trang 1 trên tổng số 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích