Hội An nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC
uct
du lịch, tour du lich
Hội An nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC (09/08/2021)
Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn được UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và xã phường tiếp tục chú trọng. Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều hạn chế cũng được nhìn nhận để tìm giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC.

 

TP.Hội An đang nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn-ảnh: Phan Sơn

Theo thống kê của UBND TP.Hội An, trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm hành chính công thành phố đã tiếp nhận 8.605 hồ sơ. Trong đó,  đã giải quyết 8.037,  tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm trước hạn và đúng hạn là 64,04%.  UBND các xã, phường cũng đã tiếp nhận 5.597 hồ sơ, với 96,09% được giải quyết sớm và đúng hạn.

Ông Huỳnh Kim Sinh  -Trưởng Phòng Nội vụ, cơ quan trực BCĐ CCHC thành phố cho biết, trong 6 tháng qua, UBND thành phố ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản triển khai và chỉ đạo quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Ông Huỳnh Kim Sinh cho biết thêm: “Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức góp phần tăng hiệu suất trong công việc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, UBND các xã, phường và giải quyết kịp thời các công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư”.

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo đánh giá của thành phố, trong thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn chưa thật sự chủ động nghiên cứu, tìm các giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực, ngành phụ trách.

 Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được phát huy. Việc giải quyết các thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường vẫn còn tình trạng trễ hạn. 

Theo ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, thực tế thời gian qua, một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của thành phố đã được chỉ ra nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

“Tôi đề nghị phải gắn trách nhiệm của các đồng chí thủ trưởng các cơ quan đơn vị với bộ chỉ số CCHC trên từng lĩnh vực. Chẳng hạn, từng lĩnh vực như cải cách thể chế hay cải cách tổ chức bộ máy thì cơ quan nào phải chịu trách nhiệm. Có như thế mới tạo ra tinh thần trách nhiệm”, ông Nguyễn Minh Lý  – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói.

Từ nay đến cuối năm 2021,  đối với công tác CCHC, TP.Hội An tập trung vào các nhiệm vụ như đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ của CBCCVC. Có giải pháp quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn…

 

PHAN SƠN

Lượt xem:  491 Bản in Quay lại

Tin đã đưa