Mặt trận và các đoàn thể
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận và các đoàn thể
(28/07/2020)
Mặt trận và các đoàn thể xã Cẩm Kim

 

1. UBMTTQVN xã Cẩm Kim:

 Chủ tịch UBMTTQVN xã Cẩm Kim

- Họ và tên: Võ Quốc Thế

- Số điện thoại: 0905.252.743

- Mail: Voquocthe@gmail.com

 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Cẩm Kim

- Họ và tên: Đỗ Mạnh Thuận

- Số điện thoại: 0944.509.329

- Mail: Manhthuanhoian@gmail.com

 

2. Hội LHPN xã Cẩm Kim

Email: Hoilhpn.camkim@g,ail.com

Chủ tịch Hội LHPN xã

- Họ và tên: Nguyễn Thị Luận

- Số điện thoại: 0764.560.711

 

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Loan

- Số điện thoại: 0905.506.273

 

3.Hội Nông dân xã Cẩm Kim

Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Họ và tên: Lê Trung Tấn

- Số điện thoại: 0905.806.296

- Mail: Trungtannd@gmail.com

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Họ và tên: Đỗ Bách Nhẫn

- Số điện thoại: 0934.918.041

- Mail: Bachnhanck@gmail.com

 

4. Đoàn Thanh niên 

Bí thư đoàn thành niên xã

- Họ và tên: Huỳnh Ngọc Bình

- Số điện thoại: 0905.357.083

- Mail: Binhthanhnienck@gmail.com

 

5. Hội Cựu chiến binh xã

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

 - Họ và tên: Đỗ Văn Tỵ

- Số điện thoại: 0902.985.352

- Mail: Dovanty16@gmail.com

 

UBND

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích