Ủy ban nhân dân
uct
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân
(08/01/2018)
Thông tin lãnh đạo UBND Xã Cẩm Kim

Chủ tịch
Ông Huỳnh Ngọc Hùng
CQ: 02353934456
DĐ: 0905800108
Email: huynhngochungha@gmail.com

Phó Chủ tịch
Ông Lê Duy Vinh
CQ: 02353934456
DĐ: 0982160700
Email: 
Leduyvinh1980@gmail.com

Văn phòng UBND
Ông Nguyễn Đức Hùng
CQ: 0235 3934244
DĐ: 0905264566

Email: Nguyenduchung051@gmail.com

Bà Phan Thị Bích Hạnh

CQ: 0235 3934244
DĐ: 0935284244

Email: Phanbichhanhk30@gmail.com

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích