Số liệu dân số
du lịch, tour du lich
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Tình hình dân số
(26/04/2017)
Tình hình dân số Xã Cẩm Hà đến cuối năm 2016

Đến cuối năm 2016 xã Cẩm Hà có 1923 hộ dân nằm trên 7 thôn.  Vói số dân: 7973 khẩu. Trong đó:

Thôn Trà Quế: 277 hộ, 1250 khẩu

Thôn Trảng Kèo: 215 hộ, 970 khẩu

Thôn Cửa Suối: 103 hộ, 489 khẩu

Thôn Đồng Nà: 228 hộ, 1039 khẩu

Thôn Bàu Ốc Hạ: 272 hộ, 1023 khẩu

Thôn Bàu ỐC Thượng: 205 hộ, 1022 khẩu

Thôn Bến Trể: 623 hộ, 2180 khẩu

- Văn phòng thống kê xã-

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích