Số liệu dân số
du lịch, tour du lich
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ TOÀN PHƯỜNG
(11/05/2015)
Số liệu

 

 
Đơn vị
 
Diện tích
 
Số hộ
 
Dân số
 
Tổ dân phố
 
 
Toàn phường
 
 
 
74,38
 
 
 
 
952
 
 
 
4.598
 
 
 
22
 
 
Khối An Thọ
 
22,84
 
 
223
 
1.186
 
05
 
Khối Phong niên
 
10,63
 
 
244
 
1.223
 
05
 
Khối Phong An
 
19,32
 
 
165
 
704
 
04
 
Khối Phong Thiện
 
15,79
 
 
149
               
       634
 
        04
 
Khối An Hòa
 
05,80
 
 
171
 
828
 
04

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích