Tổng quan về Sơn Phong
uct
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Tổng quan về Sơn Phong
Giới thiệu tổng quan
(11/05/2015)
Sơn Phong là một đơn vị hành chính nằm cận kề với khu phố cổ và đều có ưu thế, có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý, tiềm năng văn hóa để phát triển TM-DV-DL.

Mảnh đất và con người Sơn Phong với những đặc thù về chính trị, văn hóa vẫn mang đậm nét truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa đô thị cổ Hội An. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND đã phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-ANQP hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Sơn phong với diện tích tự nhiên là 74,38 Km2 , dân số 4443 người trong đó nữ 2341 người, có 943 hộ được chia thành 05 Khối phố, 22 tổ dân phố. Năm 2014 Tỉ suất sinh 9,9 %0 giảm 1,10%0 so với năm 2013. Tỉ lệ sinh con 3 trở lên là 9,09% tăng 2,84. Có 03 khối phố không có người vi phạm chính sách dân số -KHHGĐ (Khối An Thọ, Phong An, Phong Thiện). Tổng thu ngân sách năm 2004 là 1.709.903.054 đồng, trong đó thu trên địa bàn 1.313.840.574 đồng, thu phân cấp 396.062.507đồng. Tổng chi ngân sách là 1.100.883.729đồng. Đến năm 2014 tổng thu ngân sách Tổng thu :  8.111.428.000đ/8.016.406.000đ đạt 101% .Tổng chi :  7.111.441.241đ/ 8.016.406.000đ đạt 89%. Trong đó chi thường xuyên : 4.517.459.351đ /4.979.151.562đ đạt 91%. Chi đầu tư phát triển: 1.280.669.000 đ /1.305.219.000đ đạt 98% KH. Năm 2004 theo tiêu chí mới phường có 27 hộ nghèo chiếm 2,9% (126 khẩu) ( theo tiêu chí cũ có 14 hộ nghèo chiếm 1,52%.). Đến năm 2014 còn 03 hộ nghèo (nằm trong diện BTXH) chiếm tỉ lệ 0,31, không có hộ cận nghèo, hộ khó khăn 05 hộ chiếm tỉ lệ 0,51%.
Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, có mặt tăng trưởng đáng kể. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Các hoạt động Thương mại, dịch vụ, TTCN, Nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được quan tâm đẩy mạnh. Lĩnh vực y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện khá chu đáo. Chất lượng giáo dục được cải thiện toàn diện, công tác khuyến học có nhiều cố gắng. Chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời và đúng đối tượng; việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng xã hội thực hiện tốt hơn. Công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên thai được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định. Công tác quản lý đô thị, trật tự kinh doanh, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện.

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích