Xây dựng nhà ở và đất đai
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính > Xây dựng nhà ở và đất đai
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VẦ MÔI TRƯỜNG
(31/12/2019)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VẦ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VẦ MÔI TRƯỜNG

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

Lĩnh vực đất đai

 

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

2

II

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

4

2

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

6

 

 

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Lĩnh vực xây dựng và môi trường. 12/10/2016

Bộ TTHC Xây Dựng và Mội Trường.

tra cuu van ban
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích