Mặt trận và các đoàn thể
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI LHPN PHƯỜNG MINH AN
(21/05/2015)
Địa chỉ: 146 Trần Phú – Minh An - Thành phố Hội An
Địa chỉ thư điện tử: hoiphunumaha@gmail.com

a. Cơ cấu tổ chức:

Thường trực Hội LHPN phường Minh An

1. Đ/c Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch

Uỷ viên Ban thường vụ, chi hội trưởng phụ nữ khối phố:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch.

3. Đ/c Lê Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban thường vụ.

4. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban thường vụ.

5. Đ/c Quảng Kim Thanh - Ủy viên Ban thường vụ.

6. Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chi hội trưởng khối phố An Thái.

7. Đ/c Lưu Thị Hợi - Chi hội trưởng khối phố An Thắng.

8. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Chi hội trưởng khối phố An Định.

9. Đ/c Hồ Thị Giống - Chi hội trưởng khối phố An Hội.

10. Đ/c Lê Thị Thắng - Chi hội trưởng khối phố Đồng Hiệp.

UBND Phường Minh An

Lượt xem:  317 Bản in Quay lại


ĐIỀU LỆ HỘI LHPN VIỆT NAM (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI) 21/05/2015

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi)

Thông tin chung 15/05/2015

Thông tin chung về Mặt trận TQVN Phường Minh an

Điều lệ Mặt trân tổ quốc Việt Nam 15/05/2015

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930.

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích