Người có công
uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính > Người có công
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(31/05/2018)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGỜI CÓ CÔNG

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: /Uploaded/file/MAU%20TO%20KHAI%20LINH%20VUC%20NCC.doc

01. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp

- Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã

- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

- Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

- Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

 

UBND phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích