Mặt trận và các đoàn thể
uct
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự
- Ông Nguyễn Thiết                             - Chủ tịch UBMTTQVN phường
- Ông Lê Văn Hiệp                               - PCT. UBMTTQVN phường
- Ông Hồ Hùng                                    - PCT. UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường
- Ông Lê Chớ                                      - Chủ tịch Hội CCB phường
- Ông Lê Trung Hiếu                             - PCT. Hội CCB phường
- Ông Nguyễn Minh                              - Chủ tịch Hội ND phường
- Ông Nguyễn Văn Sơn                        - PCT. Hội ND phường
- Ông Nguyễn Minh Hải                        - Bí thư Đoàn TN phường
- Ông Đinh Cao Cường                        - PBT, Chủ tịch Hội LHTN phường
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liên                   - Chủ tịch Hội LHPN phường
- Bà Nguyễn Phương Hồng Trang         - PCT. Hội LHPN phường
- Ông Nguyễn Thành Nuôi                    - CT. Hội NNCDDC/Dioxin phường
- Ông Trần Văn Ánh                             - CT. Hội CTĐ phường

 

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  17 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích