Phát triển Kinh tế - Xã hội
uct
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Phát triển Kinh tế - Xã hội
HỘ GIA ĐÌNH VĂN HÓA
(14/05/2015)
Năm 2014

 

Số TT
Chia Theo
khối Phố
Năm 2013
 
Năm 2014
 
Tổng
số hộ
Hộ đạt GĐVH
Tỷ lệ (%)
Tổng
số hộ
Hộ đạt GĐVH
Tỷ lệ (%)
Tổng
số hộ
Hộ đạt GĐVH
Tỷ lệ (%)
 
 
Tổng số
1.327
1.242
93,6
1358
1290
 
1.327
1.242
93,6
01
An Bàng
357
333
93,3
361
338
 
357
333
93,3
02
An Tân
320
304
95
317
303
 
320
304
95
03
Tân Thành
202
187
92,6
219
210
 
202
187
92,6
04
Tân Thịnh
300
289
96,3
310
301
 
300
289
96,3
05
Tân Mỹ
148
129
87,1
151
138
 
148
129
87,1

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH 13/05/2015

Chia theo khối phố có đến 31/12/2014

Số liệu đân số 13/05/2015

Có đến 31/12/2014

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích