Danh bạ - Email
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Danh bạ - Email
Danh bạ Phòng Nội Vụ
(11/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
Họ & Tên
 
Điện Thoại / Email
 
Huỳnh Kim Sinh
Trưởng phòng 
 
Di động:  0905 223 201
Cố định:  3 861721
Mail:  
 
 
 
Nguyễn Đào
P.Trưởng phòng 
 
Di động:  0989 397 008
Cố định:  3 864043

Mail:  
 
 
 
Phùng Hồng
P.Trưởng phòng 
 
Di động:  01238 989 516
Cố định:  3 914811

Mail:  
 
 
 
Nguyễn Thị Minh Thu
Phó Trưởng phòng
Di động:  01686 536 345
Cố định:  3 862926
Mail:  
 
 
 
Lê Văn Lai
Chuyên viên
 
Di động:  0985 551 657
Cố định:  3 917864

Mail:  
 
 
 
Ngô Sáu
Chuyên viên
 
Di động:  0973 580 201
Cố định:  3 861721
Mail:  
 
 
 
 Võ Trần Hiếu
Chuyên viên
 
Di động:  0982315704
Cố định:  3914811
Mail:  
 
 
hieudba89@yahoo.com
 
Ngô Tấn Sỹ
Chuyên viên
 
Di động:  0905 145 585
Cố định:  3 917864
Mail:  
 
 
 
Trần Thanh Tú
Chuyên viên
 
Di động:  0905 898 191
Cố định:  3 864043
Mail:  
 
 
 
Lê Viết Thắng
Chuyên viên
 
Di động:  0982 369 171
Cố định:  3 862926
Mail:  
 
 

Nguyễn Thị Kim Hoa
Chuyên viên

Di động:  0903558115
Cố định:  3 861721
Mail:  
 
 
Nguyễn Thị Thu Phương
Kế toán
Di động: 0986803064
Cố định:  3 914811
Mail:  
 
 
phuongnvha@gmail.com

 

Phòng Nội Vụ TP Hội An

Lượt xem:  44 Bản in Quay lại


Danh bạ Sở Nội Vụ 11/05/2015

Danh bạ

tra cuu van ban
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích