Giới thiệu chung
uct
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Giới thiệu chung
Danh bạ Phòng, Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
(24/07/2015)
Danh bạ Phòng, Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
 
STT Ảnh đại diện Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp  
1 Nguyễn Văn Chu Trưởng Phòng Lãnh đạo Phòng Tư pháp 0975261041
2 Nguyễn Văn Phụ Phó Trưởng Phòng Lãnh đạo Phòng Tư pháp 0905212941
3 Lê Thị Thanh Vân Phó Trưởng Phòng  Lãnh đạo Phòng Tư pháp 0510.3911979
0914664359
4 Nguyễn Thị Thanh Xuân Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
09035464633
5 Phạm Văn Hùng Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
0905640998
6 Huỳnh Thị Kim Yến Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
0905370919
7 Lê Văn Phúc Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
0905460112
8 Bùi Thanh Tuấn Chuyên viên  Phòng Tư pháp 05103.861501
0905774430
9 Kiều Kiều Yến Chuyên viên  Phòng Tư pháp 05103.861501
0963208480
10 Lê Thị Thu Thủy Chuyên viên  Phòng Tư pháp 05103.861501
0935418135
Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
           

 

Văn Phúc

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích