Mặt trận và các đoàn thể
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Danh sách lãnh đạo Mt và các đoàn thể
(27/10/2016)
Danh sách lãnh đạo Mt và các đoàn thể

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Võ Như Bình

Chủ tịch Mặt trận

0905926594

02

Nguyễn Ngọc Hải Nguyên

Phó Chủ tịch Mặt trận

0935876843

03

Nguyễn Minh Trung

Chủ tịch Hội Nông dân

0935778495

04

Ngô Quang Chức

Chủ tịch CCB

0982454167

05

Trần Thị Minh

Chủ tịch PN

0914094739

06 Nguyễn Thanh Tiến Bí thư Đoàn Thanh nien 0706045675

 

UBND Phường Tân An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích