HĐND THÀNH PHỐ
uct
du lịch, tour du lich
KẾT QUẢ BẦU CỬ > HĐND THÀNH PHỐ
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
(30/05/2016)
Danh sách và kết quả bầu cử

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm phường Minh An và phường Sơn Phong:

1

Ông Phan Ngọc Nhơn Kiệt

được 6.017 phiếu

đạt 75,42% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Bùi Văn Dũng

được 5.967 phiếu

đạt 74,79% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Bà Trần Thị Thu Hòa

được 5.376 phiếu

đạt 67,39% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Ông Đinh Xuân Nghĩ

được 5.345 phiếu

đạt 67,00% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Bà Đỗ Thị Kim An

được 4.402 phiếu

đạt 55,18% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm phường Cẩm Phô và phường Tân An:

1

Ông Nguyễn Đức Chung

được 10.425 phiếu

đạt 77,53% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Nguyễn Văn Lanh

được 10.002 phiếu

đạt 74,39% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Ông Đinh Phú Đông

được 9.712 phiếu

đạt 72,23% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Ông Nguyễn Văn Vinh

được 9.299 phiếu

đạt 69,19% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Bà Phạm Thị Kim Loan

được 8.390 phiếu

đạt 62,40% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm phường Cẩm Nam và xã Cẩm Kim:

1

Ông Huỳnh Ngọc Hùng

được 6.325 phiếu

đạt 76,45% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Bà Huỳnh Thị Kim Dung

được 6.156 phiếu

đạt 74,41% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Ông Nguyễn Văn An

được 5.631 phiếu

đạt 68,06% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Ông Phan Xuân Thanh

được 5.417 phiếu

đạt 65,48% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Ông Vương Quốc Hòa

được 5.297 phiếu

đạt 64,03% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm phường Cẩm Châu và xã Cẩm Thanh:

1

Ông Lê Chơi

được 11.834 phiếu

đạt 79,11% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Trần Ánh

được 11.264 phiếu

đạt 75,30% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Ông Đinh Cao Thắng

được 10.644 phiếu

đạt 71,15% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Bà Nguyễn Thị Vân

được 10.293 phiếu

đạt 68,81% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Ông Quảng Văn Quý

được 8.805 phiếu

đạt 58,86% so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm phường phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà:

1

Ông Nguyễn Văn Dũng

được 12.854 phiếu

đạt 85,00% so với tổng số phiếu hợp lệ

2

Ông Lê Xuân Quang

(Thượng tọa Thích Hạnh Hoa)

được 11.098 phiếu

đạt 73,39% so với tổng số phiếu hợp lệ

3

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng

được 10.694 phiếu

đạt 70,72% so với tổng số phiếu hợp lệ

4

Bà Trần Thị Cẩm Nhung

được 9.693 phiếu

đạt 64,10% so với tổng số phiếu hợp lệ

5

Ông Kiều Văn Sang

được 9.401 phiếu

đạt 62,17% so với tổng số phiếu hợp lệ

Xem danh sách trích ngang 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ở các bài tiếp theo

UBBC ĐBHĐBD Thành phố

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Đơn vị bầu cử số 5 Thanh Hà - Cẩm Hà 13/05/2016

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Đơn vị bầu cử số 3 Cẩm Nam - Cẩm Kim 13/05/2016

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Đơn vị bầu cử số 2 Cẩm Phô - Tân An 12/05/2016

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Đơn vị bầu cử số 1 Minh An - Sơn Phong 12/05/2016

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích