VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
du lịch, tour du lich
Hướng dẫn chương trình, lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp
(16/05/2016)
Hướng dẫn chương trình, nội dung Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại các khu vực bỏ phiếu

Tiểu ban tuyên truyền bầu cử

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Hướng dẫn nội dung tuyên truyền bầu cử Đợt 2 và 3 09/05/2016

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đợt 2 và 3

Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu 04/05/2016

Ngày 31/3/2016, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Thông báo số 10/TB-VHTT “Hướng dẫn trang trí, cổ động trực quan tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021”. Trong đó có nội dung hướng dẫn về trang trí cổng bên ngoài và sơ đồ, maket trang trí bên trong phòng bỏ phiếu. Qua 2 đợt kiểm tra của Ủy ban bầu cử thành phố và tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất của cán bộ phụ trách công tác bầu cử ở các địa phương, để giúp cơ sở hình dung đầy đủ và dễ triển khai thực hiện, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục hướng dẫn cụ thể các nội dung sau đây:

CÁC MẪU VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 22/04/2016

Theo Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐBCQG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 22/04/2016

(Kèm theo Công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử 22/04/2016

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia nhận được ý kiến của một số cơ quan, tổ chức và địa phương kiến nghị về một số nội dung liên quan đến các biểu mẫu, tài liệu được sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu với quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung một số biểu mẫu đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng để phù hợp hơn với yêu cầu, điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:

Maket hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu 04/04/2016

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn trang trí khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Các mẫu pano tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp 04/04/2016

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn 20 mẫu pano tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 4, 5 01/04/2016

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 4 và tháng 5 năm 2016

Quy định chế độ thông tin báo cáo về công tác bầu cử 17/03/2016

Để đảm bảo thông tin kịp thời, phục vụ quá trình theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có văn bản số 21/UBBC-SNV gửi đến các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh đề nghị thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác bầu cử.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích