Khối phố
uct
du lịch, tour du lich
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Thôn khối phố
(09/06/2015)
Thông tin liên hệ

THÔN BÃI ÔNG
Bí thư chi bộ: Huỳnh Phán  - Di động: 0979. 460. 902
Thôn trưởng: Huỳnh Giang - Di động: 0169. 7685. 011
Trưởng ban CTMT: Trần Cử - Di động: 0167. 7874. 651

THÔN CẤM
Bí thư chi bộ: Trần Phúc  - Di động: 0978.773.995
Thôn trưởng: Huỳnh Xin - Di động: 0120. 2705. 138
Trưởng ban CTMT: Võ Văn Hiền - Di động: 0164. 2723. 950

THÔN BÃI LÀNG
Bí thư chi bộ: Huỳnh Ngọc Đào  - Di động: 0987.243.032
Thôn trưởng: Mai Hai - Di động: 0168. 6120. 949
Trưởng ban CTMT: Nguyễn Tập - Di động: 0164. 4261. 711

THÔN BÃI HƯƠNG
Bí thư chi bộ:  Phạm Thị Mỹ Hương - Di động: 01695.845.899
Thôn trưởng: Nguyễn Xin - Di động: 0169. 7074. 548
Trưởng ban CTMT: Bùi Lâu- Di động:

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích