Phát triển Kinh tế - Xã hội
du lịch, tour du lich
Giới thiệu > Phát triển Kinh tế - Xã hội
Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN xã Tân Hiệp
(14/10/2018)
Báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN xã Tân Hiệp đầu năm,Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ TÂN HIỆP                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số:   /BC-UBND                                                                                                                                    Tân Hiệp, ngày … tháng 7  năm 2018

       

BÁO CÁO

Tình hình phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm,

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KT –XH, QPAN  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

Năm 2018, là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu của giai đoạn phát triển 5 năm (2015-2020) mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra. Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2018, trên địa bàn thành phố Hội An diễn ra sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố (2008-2018). Đặc biệt, trên địa bàn xã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đánh dấu chặn đường lịch sử phát triển của xã nhà như: kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Hiệp, hoàn thành các tiêu chí để về đích Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới…thực tế chứng minh cho thấy nền kinh tế xã nhà ngày càng phát triển, thế và lực Tân Hiệp từng bước nâng cao. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn như tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, đường ống nước bị hư gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong nhân dân đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của địa phương.

Song, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành phố, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ, sự giám sát HĐND xã, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của UBMTTQVN và các hội, đoàn thể, sự nỗ lực của các ngành cộng với sự chịu khó lao động, biết vươn lên trong cuộc sống, khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức của cán bộ và nhân dân xã nhà, nên trong 6 tháng qua địa phương đã đạt được một số kết quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; đời sống của nhân dân có bước phát triển; văn hoá xã hội có nhiều khởi sắc; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Kết quả  6 tháng đầu năm 2018 được thể hiện cụ thể như sau: 

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I/ Trên lĩnh vực kinh tế:

1/ Nhóm ngành Du lịch- dịch vụ - thương mại: (Có báo cáo chi tiết của ngành)

6 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến tham quan đảo đạt 201.000 lượt khách, đạt 50,25% so với kế hoạch Nghị quyết HĐND xã đề ra, giảm 4,5 % so với CKNT. Trong đó, khách nội địa đạt 165.500 lượt khách, khách quốc tế đạt 35.500 lượt khách. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch đạt 40,2 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch năm và tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Tổng khách lưu trú 6 tháng đầu năm đạt 10.707 lượt khách. Trong đó lưu trú homestay đạt 7.018 lượt khách, đạt kế hoạch của cả năm (7.000 lượt), tăng gấp 2,5 lần so với CKNT. Khách lưu trú bãi biển đạt 3.689 lượt khách, tăng gấp 1,67 lần so với CKNT.

2/ Nhóm ngành Ngư – Nông – Lâm:

Tình hình khai thác hải sản tuy khó khăn song vẫn duy trì ổn định. Sản lượng khai thác đạt 183 tấn, trong đó hải sản có giá trị cao đạt 123 tấn. Địa phương thường xuyên phối hợp với BQL Bảo tồn biển Cù Lao Chàm kiểm tra và xử lý tình trạng khai thác Tôm hùm và các loài hải sản khác như Bàn Mai, Trai Tai Tượng và Rong Mơ trong thời gian cấm khai thác; phối hợp với phòng kinh tế thành phố hỗ trợ cho 2 hộ dân thả giống và nuôi thử nghiệm mô hình “Nuôi Tu hài thương phẩm” với số lượng giống khoảng 7.000 con, qua theo dõi hơn 1 tháng nuôi thử nghiệm hiện con giống đã thích nghi với môi trường và phát triển tốt.

Nhờ làm tốt công tác bảo vệ, PCCCR nên từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ cháy rừng nào; thời gian qua địa phương đã phối hợp với BQL Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang xúc tiến thành lập nhóm cộng đồng bảo vệ rừng trong khuôn khổ dự án “Trường Sơn xanh”. Đã triển khai kế hoạch tập huấn tuyên truyền bảo vệ rừng và diễn tập PCCCR, dự kiến thời gian đến sẽ triển khai thực hiện.

  Tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đã phối hợp với Trạm thú y thành phố tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã.  

Thực hiện chủ trương của tỉnh và thành phố Hội An, địa phương đã phối hợp tổ chức đấu thầu mua sắm và bàn giao 610 máy lọc nước cho nhân dân sử dụng.

3/ Tài chính- ngân sách: (Có báo cáo chi tiết của ngành)

- Tổng thu NSNN là 11.764.450.588đ/10.776.000.000đ =109 % so với KH

+Trong đó thu trên địa bàn là 5.800.000.000đ/9.689.000.000đ= 59,86% so KH

- Tổng chi NSNN là 8.720.000.000đ/10.776.000.000 đ= 81% so với KH  

II/ Địa chính – XDCB, Nông thôn mới, Môi trường, Bến thủy nội địa:

1/ Địa chính – Xây dựng cơ bản: (Có báo cáo chi tiết của ngành)

6 tháng đầu năm 2018, địa phương đã phối hợp với văn phòng ĐKQSD đất giải quyết hồ sơ chỉnh lý biến động và cấp đổi GCN có tài sản gắn liền với đất. Tiếp nhận 3 trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất không có giấy tờ theo chủ trương của thành phố. Phối hợp với phòng QLĐT thành phố cấp giấy phép xây dựng cho 6 trường hợp.

2/ Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới:

Trên lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới đang được tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay đã hoàn thành cơ bản 14/19 tiêu chí. Tranh thủ nguồn vốn phân bổ của cấp trên, địa phương đã tập trung xây dựng và hoàn thành các công trình như: đường tiếp cận nghĩa trang nhân dân, thiết chế văn hóa thôn Bãi Làng, hệ thống xử lý nước thải chợ Tân Hiệp...Các ngành hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu các tiêu chí chưa đạt để trình cấp trên thẩm định theo kế hoạch. Thời gian qua, địa phương đã tổ chức buổi lễ ra mắt HTX Cù Lao Chàm. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng “khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Bãi Hương”, đồng thời chuẩn bị các nội dung cần thiết để phát động ra mắt khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Cấm khi phương án được thành phố phê duyệt.

3/ Môi trường:

Công tác bảo vệ môi trường cơ bản được đảm bảo, duy trì tốt việc thu gom, phân loại rác đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi nilông”, đã triển khai kế hoạch tắt điện hưởng ứng giờ trái đất năm 2018 và được đa số nhân dân tham gia hưởng ứng. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm 9 năm Cù Lao Chàm được công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (26/5/2009 - 26/5/2018) và ngày môi trường thế giới 5/6 bằng nhiều hoạt động thiết thực như: ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, vớt rác dưới đáy biển, trồng cây xanh, truyền thông tuyên truyền về tác hại của túi ni lông và rác thải nhựa, gấp túi giấy sinh thái trao tặng các hộ kinh doanh, cũng nhân dịp này UBND thành phố đã tổ chức buổi lễ mítting kỷ niệm và phát động chương trình “Cù Lao Chàm nói không với ống hút nhựa”.

6 tháng qua, địa phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đã mời chuyên gia đánh giá trữ lượng cua đá tại Hòn Dài để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của phương án khoanh vùng bảo vệ.

4/ Hoạt động Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm:

Công tác quản lý bến thủy nội địa, trật tự an toàn giao thông đường thủy tiếp tục đi vào nề nếp, tổng phương tiện cập Bến trong 6 tháng đạt 8.810 lượt tăng 2,4% so với CKNT; thực hiện phối hợp tốt giữa Bến và Trạm kiểm soát Biên Phòng trong nhập, xuất phương tiện tại các bến. 6 tháng đầu năm, địa phương đã phối hợp với Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Cù Lao Chàm lập biên bản và nhắc nhở 4 trường hợp lần đầu vi phạm thủ tục xuất, nhập bến. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp và nộp phạt vào kho Bạc nhà nước số tiền 3 triệu đồng.

III/ Về Văn hóa, xã hội:

1/ Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao – Đài truyền thanh:

Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện chu đáo bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực. Đã tổ chức trang trí cổ động trực quan và có nhiều nội dung đổi mới tại các dịp lễ như: chào mừng ngày thành lập ĐCSVN 3/2, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước...

Đã tổ chức thành công Lễ hội cầu ngư năm 2018 theo hướng đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng và huy động nguồn lực tham gia cùng với Nhà nước. Địa phương đã phối hợp tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Hiệp theo kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tham gia tốt các hoạt động do thành phố tổ chức và được đánh giá cao như: hội thi “Hô hát bài chòi”, dự lễ và diễu hành xe điện hoa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố; tham gia giải đua ghe đảo thủy đầu xuân và giải đua ghe ngang tại lễ hội cầu ngư thành phố.

Phong trào thể dục – thể thao được quan tâm, diễn ra sôi nổi với các hoạt động như hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể thao do các Hội đoàn thể phối hợp tổ chức.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa đặc biệt là gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, vận động nhân dân thực hiện tốt “Nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”. Hưởng ứng ngày Hội đọc sách Việt Nam 23/4, địa phương đã tổ chức triển lãm sách và phát động phong trào toàn dân đọc sách.

Hoạt động của Đài truyền thanh cơ bản đảm bảo lịch tiếp âm chương trình phát thanh của các đài cấp trên. Đài cũng đã có nhiều cố gắng xây dựng nhiều chương trình phát thanh địa phương nhất là công tác tuyên truyền về pháp luật, truyền thông dân số, vệ sinh ATTP, chuyên mục bảo vệ môi trường, chuyên mục xây dựng Nông thôn mới, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được Đài chú trọng. Từ đầu năm đến nay đài đã xây dựng và phát thanh hơn 40 chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu nghe đài của nhân dân.

2/ Y tế, DSGĐ & TE:

Các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng thường xuyên tổ chức thực hiện như: Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống bệnh tay chân miệng...Công tác kiểm tra, ký cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP luôn được tăng cường, trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tham mưu thu hồi một số hàng hóa hết hạn sử dụng của 23 cơ sở trên địa bàn.

Công tác quản lý Dân số và trẻ em qua dữ liệu điện tử được thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức chiến dịch truyền thông dân số đợt 1. Đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cành khó khăn được quan tâm bằng việc tặng nhiều xuất quà nhân các dịp lễ tết, quốc tế thiếu nhi...Từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em xã, địa phương đã hỗ trợ kinh phí tim cho 01 em tại thôn Bãi Ông với số tiền 2 triệu đồng.

3/ Giáo dục – Đào tạo:

Các trường đã tập trung tốt cho công tác Bế giảng năm học 2017-2018 với nhiều thành tích, chất lượng học sinh có chuyển biến tích cực, 18 em học sinh được xét tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 100%. Công tác chăm sóc và phát triển cho trẻ em mầm non luôn được chú trọng, Trường mẫu giáo đã tổ chức thành công Hội khỏe mầm non, Trường TH và THCS Quang Trung đã tổ chức bàn giao học sinh cho Ban chỉ đạo các hoạt động hè xã quản lý.

Hoạt động của Hội khuyến học được quan tâm thường xuyên. Hội đã huy động nguồn quỹ để hỗ trợ 5 suất học bổng với tổng số tiền 2,5 triệu đồng để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã tạo hiệu ứng trong công tác khuyến học, khuyến tài góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương.

4/ Lĩnh vực TBXH-XĐGN:

Ngành LĐ-TBXH đã tập trung triển khai và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người có công cách mạng; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện khá chu đáo và kịp thời. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã cấp phát các chế độ quà Tết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố cho các đối tượng trong dịp tết Mậu Tuất là: 591 xuất quà với tổng số tiền: 198.400.000đ, đã triển khai cấp thẻ BHYT năm 2018 cho toàn dân. Đã phối hợp với UBMTTQVN xã vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 01 hộ tại thôn Bãi Ông có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 65 triệu đồng. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện theo kế hoạch, qua khảo sát có 27 đối tượng đăng ký học nghề.

Đã triển khai thu quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt chỉ tiêu trên giao và tổ chức tốt kỷ niệm 71 năm ngày TBLS (27/7) tại địa phương.

IV/ Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh; Công tác Tư pháp, hộ tịch – cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền:

1/ Lĩnh vực Quốc phòng:

Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự tại địa phương được thực hiện khá chặt chẽ, giao quân 2018 đạt chỉ tiêu trên giao (4/4 TN). Đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng thủ, tác chiến, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số và thành phần, tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân đạt kết quả khá tốt.  

2/ Lĩnh vực an ninh: (có báo cáo chi tiết của ngành)

Trong 6 tháng đầu năm, số vụ việc bị xử phạt VPHC là 4 vụ, 6 đối tượng, tăng 3 vụ 4 đối tượng so với CKNT.

3/ Công tác Tư pháp, hộ tịch – cải cách hành chính:

Đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức tuyên truyền 33 buổi, trong đó có 01 buổi tuyên truyền trực tiếp thu hút hơn 70  người tham dự. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam tiếp nhận và giải quyết 2 trường hợp liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Hoạt động hộ tịch có nhiều cố gắng, trong 6 tháng qua đã đăng ký khai sinh cho 39 trường hợp, khai tử cho 10 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 6 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 16 trường hợp; chứng thực 470 trường hợp. Đã triển khai tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động trên địa bàn xã, hiện đang tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho 500 trường hợp.

6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận và xử lý 23 đơn thư của công dân, phiếu chuyển và văn bản chỉ đạo tham mưu giải quyết của thành phố, các đơn thư đều được giải quyết đúng hạn, không tồn đọng. Việc tiếp dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục duy trì cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính mô hình 3 trong 1 “khai sinh – nhập khẩu – cấp BHYT”, đã phối hợp giải quyết cho 23 trường hợp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của các ngành, đoàn thể trong cơ quan. Đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 2018, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản, báo cáo khác theo quy định.

4/ Xây dựng chính quyền:

Hoạt động của UBND đạt được nhiều kết quả nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo QPAN; tổ chức và tham gia tốt các hoạt động trong các ngày lễ của Thành phố và địa phương.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã đã triển khai đồng bộ, toàn diện kịp thời nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ - du lịch. Thương hiệu Cù Lao Chàm tiếp tục được giữ vững và phát huy, thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhất là các công trình xây dựng cơ bản. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường cơ bản được đảm bảo. Nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa được tổ chức và tham gia chu đáo. Tình hình trật tự xã hội, anh ninh quốc phòng cơ bản ổn định. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai chu đáo, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Những kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà.

B/ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nêu trên, song việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 của địa phương trong 6 tháng qua vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế đó là:

- Hoạt động dịch vụ - du lịch phát triển những chưa thực sự bền vững, tình hình trật tự văn hóa trong kinh doanh, môi trường du lịch có một số thời điểm quản lý chưa tốt. Việc giải quyết các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực thương mại - du lịch còn thiếu tính chủ động và thực hiện còn chậm như: quản lý chợ, quản lý các hộ kinh doanh buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường và một số điểm công cộng chưa tốt. Tình trạng nợ phí, báo cáo số lượng khách lưu trú thiếu trung thực vẫn còn, công tác quản lý tại các bãi biển đôi lúc thiếu kịp thời.

- Việc giải tỏa, đền bù diện tích đất tại sân vận động thuộc thẩm quyền của thành phố chưa đạt kết quả vì thế tiến độ đoạn đường từ giếng cổ đến cổng chào thôn Bãi Ông tạm thời dừng thi công cũng như tiến độ công trình xây mới sân vận động bị chậm trễ; tiến độ xây dựng một số công trình xây dựng NTM còn chậm.

 - Việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư còn chậm gây ảnh hưởng đến việc giao đất cho 5 hộ dân bức xúc về nhà ở tại thôn Bãi Hương đến nay vẫn chưa thực hiện.

- Vệ sinh môi trường ở địa bàn dân cư, các điểm công cộng còn nhếch nhác, hệ thống cống thoát nước thải chưa hoàn thiện gây ách tắc và ô nhiễm môi trường. Tình trạng bò thả rông, không chăn dắt đã gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường và cuộc sống nhân dân, địa phương đã nhiều lần xử lý quyết liệt song vẫn chưa dứt điểm căn cơ.

Phần thứ 2

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

I/ Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung tiến độ hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu về đích chương trình MTQG xây dựng NTM.

2. Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho các chương trình trọng điểm.

3. Tiếp tục vận động ngư dân bám biển, kiêm nghề để khai thác hải sản đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng, đặc biệt chú trọng công tác PCCCR trong mùa khô, tổ chức thành công diễn tập PCCCR theo kế hoạch.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách, quyết liệt thu các khoản nợ tồn đọng.

5. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, xây dựng nhà ở trong nhân dân.

6. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào đời sống văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động VHVN-TDTT, các ngày lễ lớn trên địa bàn.

7. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II/ Nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực:

1/ Về phát triển kinh tế:

1.1/ Du lịch – Dịch vụ - Thương mại:

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương để kinh tế du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục duy trì và nâng cao thương hiệu, uy tín du lịch Cù Lao Chàm là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn được yêu thích của du khách. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong quản lý trật tự kinh doanh, trật tự xã hội, có biện pháp xử lý các hộ kinh doanh chưa nộp đủ tiền thuê mặt bằng, buôn bán không đúng vị trí, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tăng cường quản lý chặt chẽ khách lưu trú. Duy trì việc niêm yết giá và làm tốt công tác vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cảnh quan du lịch. Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố mở lớp đào tạo ngoại ngữ, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên du lịch.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển bền vững xã Tân Hiệp giai đoạn 2017-2025 một cách có hiệu quả. Phối hợp với các ngành chức năng thành phố xây dựng và triển khai mô hình “Văn hóa trong kinh doanh”, kịp thời cập nhật những quy định, chủ trương mới liên quan trong lĩnh vực du lịch.

Nghiên cứu, xây dựng các mô hình du lịch mới phù hợp với thực tế địa phương, quy hoạch khu vực sinh thái tạo thành điểm tham quan mới trong tương lai.

Thường xuyên đầu tư, cải thiện các cơ sở vật chất phục vụ du lịch nhất là chất lượng các công trình vệ sinh, có giải pháp đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ du khách. Đảm bảo các nguồn thu từ tiền mặt bằng, lệ phí đối với dịch vụ VSMT-ANTT; duy trì thu công nợ 2018 và quyết liệt thu công nợ của các năm cũ.

1.2/ Nhóm ngành Ngư- Nông – Lâm:

Tăng cường vận động ngư dân tiếp tục bám biển, tổ chức kiêm nghề, đa nghề để tăng thu nhập. Bảo vệ tốt ngư trường sản xuất, khai thác đánh bắt hợp lý, vừa khai thác vừa mang tính bảo tồn các loài thủy sản đặc trưng tại Cù Lao Chàm. Phát huy vai trò hoạt động của tổ đoàn kết nghề câu trong sản xuất và phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tiếp tục kiểm tra và xử lý đối với các hàng quán kinh doanh một số mặt hàng hải sản đang ngừng khai khác để bảo vệ tại địa phương.

Duy trì tốt đàn gia súc, gia cầm đồng thời vận động nhân dân tổ chức chăn nuôi đúng nơi quy định nhưng không ảnh hưởng đến môi trường.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt chú trọng đến công tác PCCCR trong mùa khô, tổ chức tốt tập huấn tuyên truyền bảo vệ rừng và diễn tập PCCCR. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi chặt phá rừng, khai thác lâm sản, cây cảnh, săn bắt động vật hoang dã, đặc biệt là các cây loài cây được công nhận cây di sản làm hủy hoại môi trường sinh thái, rừng đặc dụng CLC.

1.3/ Tài chính – Ngân sách:

Tiếp tục tự cân đối theo chủ trương của Thành phố. Quản lý và điều hành ngân sách chặt chẽ theo phân cấp và nguyên tắc tài chính đồng thời tiết kiệm trong chi tiêu, chống lãng phí. Đôn đốc và có biện pháp thu đạt hiệu quả các khoản đóng góp trong nhân dân. Tuyệt đối không để thất thu thuế, có biện pháp xử lý nghiêm các hộ kinh doanh cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã. Phấn đấu các khoản thu đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đặc biệt là phần thu trên địa bàn.

2/ Về địa chính-XDCB, Môi trường, Bến thủy nội địa:

2.1/ Địa chính– XDCB:

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng nhà ở trong nhân dân theo Quy chế xây dựng kiến trúc trên địa bàn xã, tập trung kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của cấp trên và địa phương để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và du lịch. Triển khai xây dựng, quản lý, giám sát tốt các công trình XDCB trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng. Phối hợp với các ngành của thành phố tiếp tục xây dựng một số công trình XDCB đã có chủ trương phê duyệt như: Nâng cấp nhà tránh bão thành hội trường đa năng trung tâm VH-TT xã; Xây mới sân vận động xã; Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước sinh hoạt và xây mới hệ thống xử lý nước thải các khu dân; Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Bãi Làng, Bãi Hương...

Phối hợp với Phòng TNMT và các ngành chức năng thành phố giải quyết chỉnh lý, cấp đổi giấy CNQSD đất cho các hộ dân trên địa bàn; giải quyết các hồ sơ giao đất rẻo, lẻ cho các hộ đã đăng ký theo chủ trương của thành phố, đầu tư cơ sở hạ tầng và giao đất cho các hộ tại Bãi Hương.

  Tổ chức phát động xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Cấm. Tiếp tục hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã từ đó hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối tháng 10/2018.

2.2/ Môi trường:

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi nilông” và cuộc vận động “Cù Lao Chàm nói không với ống hút nhựa”  trên địa bàn xã, tập trung vận động nhân dân triển khai phân loại rác tại nguồn, bảo vệ “Khu dự trữ sinh quyển thế giới” bằng các hoạt động cụ thể. Tiếp tục phát động phong trào trồng cây xanh trong toàn dân và tại các điểm công cộng. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 04/2009 của Thành ủy và kiểm tra, bảo vệ nghiêm ngặt cua đá tại Hòn Dài. Có giải pháp căn cơ xử lý môi trường tại các mương thoát nước và tình trạng chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh.

2.3/ Bến Thủy nội địa:

Nâng cao năng lực quản lý của BQL Bến thủy nội địa, kiểm soát chặt chẽ phương tiện xuất, nhập bến nhất là trong những thời điểm thời tiết xấu, giông, lốc. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường thủy. Xây dựng phương án thay mới các cầu thang đã xuống cấp.

3/ Văn hóa – xã hội:

Có kế hoạch tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động văn hóa, lễ hội trong năm. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa và các di tích trong mùa mưa bão.

Đẩy mạnh phong trào TDTT, rèn luyện thân thể trong nhân dân. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; Thực hiện tốt Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 13/3/2009 của UBND thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, tiệc tang và lễ hội.

Duy trì tốt hoạt động của đài truyền thanh, chú trọng chương trình phát thanh địa phương nhằm đáp ứng công tác thông tin, sự kiện diễn ra trên địa bàn và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, đặc biệt là công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt các chương trình về DS-KHHGĐ, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. Tập trung vận động những người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai, đổi mới phương thức hoạt động trong các đợt truyền thông dân số. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dân số năm 2018.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động vì trẻ em, chú trọng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tàn tật và trẻ suy dinh dưỡng.  

Các trường triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài; phòng chống, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng thành công xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Trường Mẫu giáo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời đến cơ sở trường học mới.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn phấn đấu duy trì xã không có hộ nghèo, hộ cận nghèo; phát huy vai trò của hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật và hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội của xã.

4/ Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Công tác phòng, chống thiên tai, Tư pháp, hộ tịch -Xây dựng chính quyền:

4.1/ Quốc phòng:

Triển khai tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương đề ra và chỉ tiêu trên giao. Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Phối hợp với cán bộ TBXH rà soát, xác minh thông tin, mộ liệt sỹ trên địa bàn xã.

4.2/ An ninh:

Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT tại địa phương; tăng cường công tác đảm bảo TTATXH, chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Nghị quyết liên tịch 01. Nêu cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn. Quản lý tốt công tác tạm trú, tạm vắng. Quản lý tốt Đội xe ôm tự quản hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Triển khai tổ chức lễ phát động thôn không có người vi phạm pháp luật tại thôn Bãi Làng và thôn Bãi Ông. Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc tổng điều tra cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư.

4.3/ Công tác phòng, chống thiên tai:

Triển khai chặt chẽ kế hoạch, phương án PCTT-TKCN năm 2018, đặc biệt chú trọng những địa bàn xung yếu. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi tình huống cấp bách xảy ra. Phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đảo để làm tốt công tác phòng chống bão lũ. Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân, không để xảy ra thiệt hại về người. Tập trung sức người, sức của khắc phục nhanh hậu quả thiên tai để lại nhằm ổn định đời sống của nhân dân.

4.4/ Tư pháp, hộ tịch-Xây dựng chính quyền:

Đẩy mạnh công tác tư pháp–hộ tịch, tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi, thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp và không để tồn đọng đơn thư của công dân. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy Chính quyền từ xã đến thôn, tổ ANND; hoạt động của Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc những sai phạm của cán bộ, nhân viên, Chấp hành nghiêm Chỉ thị 26 của UBND Tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý.      

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực; phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể UBND, cán bộ, công chức các ban, ngành của xã; thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ UBND khi thực thi nhiệm vụ, kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm hoặc tinh giản biên chế những cán bộ ì ạch hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND thành phố Hội An  về ban hành chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong đó có thực hiện nội dung rà soát, sắp xếp lại thôn, tổ khi thành phố triển khai. 

Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tiếp xúc, đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Phát huy vai trò và trách nhiệm của các cá nhân trong thực thi công vụ.

   Trên đây là báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2018 và những phương hướng, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm. UBND xã Tân Hiệp trình HĐND xã xem xét, quyết định./

   Nơi nhận:                                                                                                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. HĐND, UBND thành phố; (B/c)                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

- BTV Đảng ủy xã;                                                                

- TT. HĐND, TT. UBND xã;

- TT. UBMTTQVN xã;                                                                                                                                                                       Đã ký

- Đại biểu HĐND xã khóa X;

- Đại biểu khách mời;

- Lưu VP.                                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn An

                                                                                          

 

 

 

 

 

UBND xã Tân Hiệp

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích